Bie_Halldis_Myhre_Tvedte

Lyst til å lære mer å lære mer om bier og deres verden?

Tom Skånsar Borgersen forteller om bienes interessante

verden i Ringebu Prestegard tirsdag 22. februar kl 19.00.

Visste du at biene spiser honning for å kunne svette voks? Eller at biedansen regnes som et av de sju under innen dyreadferden.

Inngang kr 100,- pr voksen som inkluderer kaffe og biteti.

Kjøp billetter her!

 

Bier_Tom_Skånsar_Borgersen

Velkommen til en lærerik kveld! 

Arrangør: Stiftelsen Ringebu Prestegard