august, 2020

29aug15:0016:30Diatribe #6 – kritikersamtale i Ringebu Prestegard

Les mer

Detaljer

29. august starter en ny runde med kritikersamtaler i serien Diatribe, der kritikere og skribenter møtes for å diskutere kunst- og utstillingsprosjekter i Innlandet. Tema for samtale denne gangen er sommerens utstillinger med Monica Winther, som er gjestekunstner på Harpefoss hotell, Katrine Køster Holst, gjestekunstner ved Senter for keramisk kunst i Ringebu Prestegard, samt Runhild Hundeide som er aktuell med nytt kunstprosjekt for Saksumdal Tempel.

Deltagere:
Trond Lossius, kunstner og komponist
Hedda Hassel Mørch, filosof
Hedda Grevle Ottesen, billedkunstner og skribent
Moderator: Mariann Enge, ansvarlig redaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk

Utstillingene som er tema for denne utgaven av Diatribe har til felles at de inngår i refleksjoner omkring visningsstedet og hvordan utstillingene virker som pågående og fremtidige undersøkelser i og utover visningsperioden. Et første spørsmål er derfor om kunsten lar seg formidle og vurderes som tradisjonelle utstillinger, eller om de bringer med seg en annen type bevissthet om verkets tilblivelse som krever alternative kritiske perspektiver.

Gjennom sin betoning av forandring og transformasjon stilles det spørsmål ved den objektorienterte og autonome forståelsen som ledsager kunsten. Utstillingene bryter blant annet med kunstobjektet som representasjon av ideer, og utgjør snarere beholdere for omskiftelige måter å oppleve verden på. Dermed kan kunsten sies å føye seg inn blant aktuelle epistemologiske (erkjennelsesteoretiske) fagområder som problematiserer bevissthet og subjektivitet. Hvordan forstå og gi uttrykk for erfaringer og opplevelser som er omskiftelige og kjennetegnes av kontinuerlig bevegelse mellom usikkerhet og erkjennelse?

I likhet med filosofi og vitenskap utgjør kunst et fag- og kunnskapsområde som forsøker å beskrive virkeligheten, med utgangspunkt i en subjektiv tilnærming og metoder. Likevel er spørsmålet om kunsten med sin interdisiplinære og (i senere tid) forskningsbaserte tilnærming, samt ønske om å kommunisere på tvers av tankesystemer, kulturer og språk, også kan bidra med nye måter å forstå bevissthet og subjektivitet på?

De inviterte deltagere i panelsamtalen er komponist og kunstner Trond Lossius, filosof Hedda Hassel Mørch og kunstner og skribent Hedda Grevle Ottesen. Et utgangspunkt for sammensetningen av panelet til denne utgaven av Diatribe er at deltagere med ulik bakgrunn og arbeid i krysningspunkt mellom flere fagområder og kunnskapsfelt, bidrar med ”kritiske perspektiver, motstridende lesninger, og direkte meningsbrytning” i form av ”intellektuelle dypdykk, kritisk refleksjon og inspirerende tankesprang”.

Diatribe # 6 arrangeres i samarbeid med konferanse 29. august ved Senter for keramisk kunst i Ringebu, se eget program for dette.

Tid

(Lørdag) 15:00 - 16:30

X