Kunsten i Prestegarden

Sommerutstillingene 2020 i Ringebu Prestegard viser ei rekke kunstnere. Samtidig er det utstillinger med lokale husflid- og håndverksprodusenter og barnehagene i Ringebu. 

Det er kunst til salgs i utstillingene. Priser finnes på gjenstandene, eller i egne verkslister i utstillingsrommene, for kjøp, kontakt skranken i Hovedbygningen.

Kreative Døler i Storstabburet selger sine ting direkte.

Nytt i 2020 er utsalget VEKS! med brukskeramikk med salgsutstilling på Trevet i Driftsbygningen.

Siste dag søndag 13. september 

Skulpturen Triangel

Triangel er laget av skulptør Kirsten Kokkin, innkjøpt av Stiftelsen Ringebu Prestegard i 2020 som fast skulptur i tunet.

X