Kunsten i Prestegarden

Hvert år er det ei sommerutstilling i Ringebu Prestegard med ei  rekke kunstnere. Samtidig er det utstillinger med lokale husflid- og håndverksprodusenter og barnehagene i Ringebu.

Det er kunst til salgs i utstillingene. Priser finnes på gjenstandene, eller i egne verkslister i utstillingsrommene, for kjøp, kontakt skranken i Hovedbygningen.

Kreative Døler i Storstabburet selger sine ting direkte.

Nytt i 2020 er utsalget VEKS! med brukskeramikk med salgsutstilling på Trevet i Driftsbygningen.

 

Skulpturen Triangel

Triangel er laget av skulptør Kirsten Kokkin. 

X