Kunsten i Prestegarden

Sommerutstillingene 2020 i Ringebu Prestegard viser ei  rekke kunstnere. Samtidig er det utstillinger med lokale husflid- og håndverksprodusenter og barnehagene i Ringebu.

Det er kunst til salgs i utstillingene. Priser finnes på gjenstandene, eller i egne verkslister i utstillingsrommene, for kjøp, kontakt skranken i Hovedbygningen.

Kreative Døler i Storstabburet selger sine ting direkte.

Nytt i 2020 er utsalget VEKS! med brukskeramikk med salgsutstilling på Trevet i Driftsbygningen.

Siste dag søndag 13. september 

 

Skulpturen Triangel

Triangel er laget av skulptør Kirsten Kokkin, innkjøpt av Stiftelsen Ringebu Prestegard i 2020 som fast skulptur i tunet.

FINN OSS

KONTAKT OSS

Ringebu Stavkirke

Tlf 61 28 43 50
Epost kirkeverge@stavechurch.no

Ringebu Prestegard

Tlf 976 87 950 (daglig leder)
Tlf 940 19 747 (guider & administrasjon)                 

Epost post@ringebuprestegard.no

 

Hyangjong Oh og Nari Kwon, keramikere 

fra Sør-Korea gjestekunstnere i 2019

En varm takk til våre støttespillere!

X