Velkommen til SEMINAR PÅ SENTER FOR KERAMISK KUNST

Seminar i Ringebu Prestegard, 21 -22 August med Katrine Køster Holst. Hun har vært gjestekunstner på Ringebu Prestegard og arbeidet med prosjektet Leirens kollaps – derhen og derfra.