Stavkirkeutstillingen

Ringebu stavkirke er bygget tidlig på 1200-talet og er en av de største stavkirkene av de 28 som står igjen i Norge i dag. Stavkirkene er sterke symbol på vår nasjonale kulturarv og blir sammen med vikingskipene regnet som Norges viktigeste bidrag til verdenskulturarven. Ringebu stavkirke er som rom og sted, et bindeledd mellom den universelle kirken og den lokale kirken, mellom Norge og det kristne Europa.   

Stavkirkene har navnet sitt etter konstruksjonen med de bærende stavene. Stavkirkene er unike for Norge, med unntak av Hedared kyrkje i Sverige, Greensted kyrkje i England og Vang stavkirke som er flyttet fra Valdres til Karparz i Polen. Alle stavkirkene er automatisk freda etter Kulturminnelova.

Hva kan du oppleve her

I stavkirkeutstillingen kan du se en film der lokalhistoriker Per Åsmundstad forteller om kirken og Ringebu gjennom tidene. Funn fra de arkeologiske utgravingene i kirka i 1980-81 er en viktig del av utstillingen. Gjenstandene viser ulike sider ved historien til selve bygningen og til handlinger som dåp, skriftemål og nattverd, konfirmasjon, forlovelse og giftemål, død og gravferd.  Denne delen av utstillingen er produsert av Lars Nerli, og gjenstander er lånt ut fra blant annet Universitetet i Oslo v/Kulturhistorisk Museum.

Du finner i tillegg til stavkirkeutstillingen, en egen utstilling om Ringebu stavkirke og oversikt over alle stavkirkene som er bevart i Norge. Denne utstillingen forteller mer om byggemåten, ombygginger, inventar og kunst i kirken.

Gudbrandsdalsmusea har ansvaret for utstillingene om stavkirken og prestegarden i samarbeid med Ringebu historielag, Stiftelsen Ringebu Prestegard og frivillige.

X