Avskjed med livet 

Det er viktig med verdighet og trygghet når en skal ta avskjed med livet. Alle som var bosatt i Ringebu kommune på dødstidspunktet har rett til grav på en av våre gravplasser. Avdøde som er bosatt utenfor kommunen kan også få gravsted her i kommunen etter søknad fra de pårørende. I slike tilfeller må det betales for alle utgifter i forbindelse med begravelsen.

Gravplass og rettigheter

Alle som var bosatt i Ringebu kommune på dødstidspunktet har rett til grav på en av våre gravplasser. Selve begravelsesseremonien er gratis, og alle har rett til fri (gratis) grav i 20 år, i de tilfeller det tas i bruk ny grav.

Bestille eller fornye gravplass

Etter 20 år er det mulig å fornye gravfestet for 10 år om gangen, mot å betale en festeavgift. I forbindelse med dødsfall er det mulig å bestille en ekstra grav ved siden av for gjenlevende ektefelle eller andre nært pårørende. For denne graven må det i så fall betales leie (festeavgift) fra første dag.

Rett til gravplass

Avdøde som er bosatt utenfor kommunen kan også få gravsted her i kommunen etter søknad fra de pårørende. I slike tilfeller må det betales for alle utgifter i forbindelse med begravelsen.

Planlegging

De fleste velger å engasjere et begravelsesbyrå til å bistå i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en begravelse. Disse vil kunne bistå med alt det praktiske. I tillegg er det viktig å kontakte kirkekontoret, for blant annet å finne et tidspunkt for begravelsen.

Kirkekontoret varsler kirketjener og organist. De fleste velger en kristen begravelsesseremoni, og en prest vil da ganske raskt ta kontakt med de pårørende. Først på telefon, og senere gjennom et møte for å gjennomføre en sorgsamtale. Denne samtalen kan foregå på kirkekontoret, eller hjemme hos pårørende.

I samtalen planlegges begravelsen, hvordan avdøde skal minnes og hvilke salmer som skal synges. Møtet med presten før begravelsen vil være en anledning til å fortelle og dele fra den avdødes liv.

Kistebegravelse eller kremasjon

Ved dødsfall må de pårørende ta en avgjørelse om de ønsker kistebegravelse eller kremasjon med påfølgende urnenedsettelse. Ved kistebegravelse bærer de pårørende den avdøde til sitt gravsted, og kisten senkes i jorden med tau. En kistebegravelse skal finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet.

Kremasjon

Ved kremasjon avsluttes seremonien ved båren inne i kirken, og båren kjøres til nærmeste krematorium, vanligvis til Gjøvik. Når kremasjonen er foretatt vil urnen bli sendt til gravferdsmyndigheten der urnenedsettelsen skal finne sted. Her blir urnen oppbevart til urnenedsettelsen skal finne sted.  Dette skal skje innen seks måneder etter dødsfallet.

Urnenedsettelse

Tidspunkt for urnenedsettelse avtales med de pårørende etter at urnen har kommet tilbake. De har da anledning til å være med da urnen settes ned, men det er vanligvis ingen seremoni i forbindelse med urnenedsettelsen. Vær oppmerksom på at urner ikke settes ned på vinteren.

Gravminne

De fleste ønsker å sette opp et gravminne på graven. Dette er imidlertid ikke noe krav og er opp til de pårørende. Det er den som står som fester av graven som er ansvarlig for at gravminnet er forsvarlig sikret og ikke er til fare for de som ferdes på kirkegården. Husk at det er spesielle krav til materiale og utforming av gravminner, og at gravminner skal godkjennes av kirkegårdsforvaltningen før de settes opp.

Kirkekontoret kan bistå med nærmere opplysninger. Ta kontakt.

Ringebu kirkekontor
Jernbanegata 14, 2630 Ringebu

Telefon: 61 28 43 50 (mandag–fredag fra kl. 09.00–12.00).
E-
post: [email protected] eller
[email protected]