Senter for keramisk kunst

Senter for keramisk kunst (SKK), Ringebu Prestegard er en nyetablert arena for innovative prosjekter, kunstnerisk utveksling, utstillinger og workshoper i leire. Gjennom hele året inviteres kunstnere på artist-in-residence opphold, etterfulgt av en utstilling.

Keramikk over fire plan

Senter for keramisk kunst representerer en firedelt virksomhet over fire plan: Møkkakjelleren med Monumentalverksted, Fjøset som eksperimentelt prosjektrom, Trevet og Kjøringa som fleksible utstillingsarealer for kuraterte utstillinger og inviterte gjestekunstnere.

 

Mulighetsrom

Fire etasjer med keramisk aktivitet, på til sammen 600 m2, gir mange muligheter til å vise bredden, dybden og mangfoldet i keramisk kunst. Det et sterkt fokus på produksjonsmuligheter for profesjonelle kunstnere og fasiliteter for opphold, kurs og verkstedsarbeid på høyde med de beste internasjonale residenssteder for keramisk kunst. Samlet sett gir dette grunnlag for etablering av et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter for keramikk i Ringebu.

 

Utvikling og innovasjon

Formålet til senteret er utvikling og drift av aktiviteter knyttet til innovativ produksjon, formidling og undervisning i kunst basert på keramiske teknikker, herunder drift av kunstnerresidens og produksjon av utstillinger.

FAKTA

}

Åpningstider

10.00–17.00 (alle dager)
12. juni til 12. september

FØLG OSS PÅ:

Program 2021

– utstillinger, gjestekunstnere, kunstnersamtaler og seminar

«Made in Ringebu»

PÅ TREVET

Lørdag 12. juni 2021, kl 12.00

Åpning av gruppeutstillingen på Trevet, «Made in Ringebu», vil gjestekunstnerne som har deltatt i SKKs workshops, seminarer og brenninger de siste to årene presentere arbeidene sine.

Utstillingen er kuratert av Torbjørn Kvasbø og viser materialets variasjonsmuligheter, kontraster og ytterligheter. Utstillerne bidrar med kunstnerpresentasjoner, demonstrasjoner og omvisninger for publikum utover sommeren.

Utstillere

Irene Nordli, Norge
Trude Westby Nordmark, Norge
Lin Wang, Norge-Kina
Sigrid Espelien, Norge
Piotr Nowak, Norge-Polen
Mingxuan Tan, Norge-Kina
Helen Birgitte Hausland, Norge
Mingshu Li, Norge-Kina
Jørgen Haarstad, Norge
Samantha Albert, Berlin-Liechtenstein-USA
Nina Standerholen, Norge
Sofia Nömm, Norge
Joseph Sivilli, USA

Kunstnersamtaler

Lørdag 3. juli 2021

Lin Wang i samtale med Randi Grov Berger. Performance av Lin Wang.

Trude Westby Nordmark i samtale med André Gali

Katrine Køster Holst «Leirens kollaps – derhen og derfra»

I FJØSET

Lørdag 12. Juni kl. 14.00

åpnes utstillingens andre del med samtale mellom Katrine Køster Holst og Trond Lossius. Se egen pressemelding.

Samarbeidspartnere (2021): Trond Lossius (kunstner og komponist), Janne Camilla Lyster (forfatter, danser og koreograf) og Simen Korsmo Robertsen (jazzpianist og koreograf).

 

Torbjørn Kvasbø

PÅ KJØRINGA, NORDRE DEL

12. juni-12. september 2021

Keramisk skulptur

Monumetalverkstedet

Gjestekunstnere

Mai-juni: Trude Westby Nordmark, Norge
Juli: Lin Wang, Norge/ Kina
August: Piotr Nowak, Norge/ Polen
September: Pauliina Pöllänen, Norge/ Finland
Oktober: Irene Nordli Norge og Li Mingshu, Norge/ Kina

Pottemakeri på Trevet

med demonstrasjoner hele juli 2021

Se hva som skjer

Torbjørn Kvasbø

Ansvarlig for Senter for keramisk kunst er Torbjørn Kvasbø som gjennom 40 år har representert en stadig utforsking av kunsthåndverket og søken etter ny kunnskap og muligheter knyttet til leire som materiale, brenneteknikker, overflatestruktur og plastisitet i keramisk skulptur. Med sin brede erfaring, internasjonale nettverk og kompetanse i faget er han mentor for oppbyggingen av et nytt senter for keramisk kunstproduksjon i Prestegarden og i Ringebu.

X