Senter for keramisk kunst

Senter for keramisk kunst (SKK) er en kunstnerstyrt arena for innovative prosjekter, kunstnerisk utveksling og workshoper i leire. Gjennom året inviteres kunstnere til artist-in-residence, etterfulgt av en utstilling og et formidlingsprogram.

SKK holder til i Ringebu prestegards gamle driftsbygning og tilbyr en firedelt virksomhet:

 • Monumentalverkstedet for kunstnerisk arbeidsopphold
 • Fjøset som et eksperimentelt prosjektrom
 • Trevet og Kjøringa med utstillinger og seminarer
 • Pottemakeri for profesjonelle og besøkende.

Senteret ble introdusert som en internasjonal arena med spesialisering innen keramisk produksjon i 2017. Grunnlegger er Torbjørn Kvasbø.

FAKTA

}

Åpningstider

10.00–17.00 (alle dager)
1. juni til 1. september

FØLG OSS PÅ:

UTSTILLING 2024

Keramikk i Innlandet

– et pionerprosjekt om studiokeramikk fra etterkrigstid til i dag.

Åpning av utstilling og seminar 1.–2. juni

Seminaret åpner utstillingen med innblikk i verkstedpraksis og teori om keramikkens kulturhistorie.

Leire, som et globalt materiale, gir unike muligheter for kommunikasjon, men lokale variasjoner påvirker oppfatningen av materialets verdi og bruksområde.

Gjennom panelsamtaler, foredrag og presentasjoner løfter seminaret fram disse keramiske strømninger og ideer som har forflyttet seg i tid og rom gjennom Innlandets dalfører og flatbygder.

Kuratorer: Torbjørn Kvasbø og Ingunn Svanes Almedal

Seminarprogram

LØRDAG 1. JUNI

Kl. 13.00-13.30
Åpning
ved Torbjørn Kvasbø og Ingunn S. Almedal. 

Kl. 13.00-13.30
Foredrag: Åsmund Torkildsen «Språk og erfaring – leiren i et fenomenologisk perspektiv».

Kl. 14.30-15.00 Pause

Kl. 15.00-16.00
Panelsamtale:
Ingrid Halland. «Hvilke estetiske verdier fremmer lokale materialer og historier i vår høyteknologiske samtid?» I panelet Kristin Andreassen, Sissel Wathne og Gunhild Vatn.

Kl. 16.30-17.00
Foredrag:
Yngvild Fagerheim «På barrikadene for kunsthåndverket»

Kl. 17.00-17.10
Oppsummering
av Torbjørn Kvasbø

Kl. 17.15-19.00
Felles middag for kunstnere og seminardeltakere.

SØNDAG 2. JUNI

Kl. 11.00-11.10
Introduksjon med Torbjørn Kvasbø og Ingunn S.Almedal.

Kl. 11.15-12.00
Samtale: Kjell Voldheim og Torveig Dahl «Historikerens blikk på keramikken i Gudbrandsdalen».

Kl. 12.00-12.30
Johannes Engelsen Espedal «Prosessuelt prosjekt i Fjøset».

Kl. 12.30-13.00
Miniforedrag: fem kunstnere fra «Keramikk i Innlandet» Ordstyrer er Ingunn S. Almedal.

Lillian Ulverud
Anne-Brit Soma Reienes
Margrethe Fredlund
Vida Aasen
Nina Standerholen

Kl. 14.15-14.30
Oppsummering og avrunding
ved Torbjørn Kvasbø.

William Knutzen_foto Thomas Tveter_Senter for keramisk kunst 2024

Keramikk i Innlandet

«Keramikk i Innlandet» er et undersøkende pionerprosjekt som strekker seg over flere år. Utstillingen i 2024 viser hvilke drivkrefter som har vært i sving i det keramiske feltet fra nord til sør i dalføret.

De besøkende får innsyn i et rikt innsamlet materiale som installasjoner, filmdokumentarer, bruksgjenstander og skulptur.

Ifølge historiske kilder etablerte pioneren Ivar Skurdal (1790–1840) pottemakerverksted i Vågå.

Perioden etter 2. verdenskrig er preget av en tilsvarende gründervilje med drahjelp fra utdanning, fagpolitikk og nettverksbygging.

I studiokeramikkens vei fra brukskeramikk til kunst via kunsthåndverk, har den fulgt tett på samfunnsutviklingens behov. Et keramisk arbeid er bærer av lokal materiell kultur. Samtidig har det potensiale for universelle fellesskap langt utover regionale grenser.

Målet til Senter for keramisk kunst er å bidra med kartlegging og nyskaping i en forgrening av keramikkhistorien som i sjelden grad har vært dokumentert.

Pottemakeriet

Sammen med en profesjonell keramiker, får små og store prøve hvordan ideer kan formes i leire. Bli med inn i verkstedet og bygg et fantasisamfunn der favorittstedet ditt får plass langs en minikopi av Gudbrandsdalslågen!

Pottemakeriet holder åpent for store og små besøkende fra og med 1. juli.

Prosjektrommet Fjøset

Johannes Engelsen Espedal

har laget en stedsspesifikk installasjon der leire og utrangerte bygningsmaterialer fra hjemlige omgivelser på Toten gjenskapes til nye visuelle fortellinger. Kunstneren har et blikk for hvordan historien over tid preger overflater og stofflighet. I Fjøset inviteres vi inn i en forgangen virkelighet som er rik på ledetråder til et her og nå.

Utstillingen

inkluderer kunstnerne:

 1. Adreassen Kristin
 2. Borgen Sonja
 3. Bratbergsengen Dag
 4. Deglum Elisabeth Østby
 5. Duborgh Richard
 6. Duborgh Tone
 7. Eckhoff Tias
 8. Ekstedt Elisabeth Laza
 9. Eng Anna Maria Øfstedal
 10. Erichsen Tor Alex
 11. Espedal Johannes Engelsen
 12. Espelien Liv Kristin
 13. Espelien Sigrid
 14. Fagerheim Yngvild
 15. Forrestad Tove
 16. Fredlund Margrete
 17. Gjerdrum Gunhild Lunde
 18. Grue Astrid
 19. Hansen Hege Loe
 20. Haraldsen Nina Margrethe
 21. Høstaker Grethe
 22. Johnsen Anne Lise
 23. Johnslien Marte
 24. Jørstad Anna Torseke
 25. Karlsen Kari-Anne
 26. Klausen Maj H.
 27. Klos Agnieszka
 28. Knutzen William
 29. Kongsrud Elisabeth
 30. Lange-Nielsen Line Holand
 31. Løkken Kjell Helge
 32. Madshus Marit
 33. Martinsen Martha Ann Blume
 34. Mæhlum Johan
 35. Mo Marita Eri
 36. Motzfeldt Ingema Hoff
 37. Nørsteng Sofie
 38. Pedersen Kerstin Falkenberg
 39. Pedersen Stein Egil
 40. Persson Målfrid
 41. Pløen Erik
 42. Reienes Anne-Brit Soma
 43. Rindal Madoka
 44. Sira Idun
 45. Skipnes Bodil Mogstad
 46. Skåltveit Gro
 47. Solem Vera Fredny
 48. Standerholen Nina Andrea
 49. Sund Kari Marie
 50. Sørheim Anne-Johanne
 51. Sørnes Hilde Elstad
 52. Thrane Ragnhild Elise
 53. Ulmo May Knarud
 54. Ulverud Lillann
 55. Vangen Grete Anna
 56. Viken Sonja Gussiås
 57. Visted Svein
 58. Voldheim Kjell
 59. Wathne Sissel
 60. Wattum Guro
 61. Åmot Brita Rusten
 62. Øfstedal Kari Johanne
 63. Øverseth Kari Oline
 64. Aasen Vida

Utvikling og daglig drift

av Senteret for keramisk kunst

Torbjørn Kvasbø

(f. 1953) er ansvarlig for drift og programutvikling av SKK.

I snart 50 år har hans praksis som keramiker vært kjennetegnet av en konsistent og undersøkende holdning til leiren som et potensial for kunstneriske uttrykk.

Kvasbø etablerte verksted i Venabygd i 1976 med flere selvbygde keramikkovner. Hjemstedet ble over tid omskapt til et internasjonalt miljø der kunstnere fikk invitasjon til workshops og utstillingsprosjekter.

Ideen til SKK var en naturlig manifestasjon av hans posisjon og innflytelse i et verdensomspennende nettverk av organisasjoner, institusjoner og kunstnere.

I 2019 inngikk Kvasbø en samarbeidsavtale med Ringebu kommune om å utvikle driftsbygningen på Ringebu prestegard til kunst og kulturformål. SKK og Stiftelsen Ringebu Prestegard har begge tilhold på prestegårdens historiske grunn med Ringebu stavkirke som nærmeste nabo. Partene har årlig gleden av å dele en stor publikumstilstrømning fra juni til september.