Bygninger

Hovedbygningen i Ringebu Prestegard ble bygd i 1743, etter at den gamle brente ned året før. Den fungerte som prestebolig fram til 1991, da den siste presten flyttet til ny og moderne bolig nær Vålebru. Samme år ble fire av husene i Prestegarden fredet, det gjaldt Hovedbygningen, Drengstugua og begge stabburene, mens Vognskjulet og Fjøset, som er fra 1920-tallet ikke er fredet.

Totalrenovert

Etter vinter-OL på Lillehammer ble de fredede bygningene totalrenovert, og frå 1997 har Prestegarden blitt drevet som  galleri, serverings og utleiested. Vognskjulet ble fullverdig renovert i 2015, og innviet som utstillingslokale med en stor utstilling av Rune Amrud.

Utvikling av Prestegarden

Driftsbygningen i Prestegarden eies av Ringebu kommune og skal gjennom samarbeidsavtale driftes av Stiftelsen Ringebu Prestegard. Den store driftsbygningen i fire etasjer er under ombygging med målsetning om å videreutvikle og drifte bygningen til kunst- og kulturformål.

Kjeramikk i Fjøset

Fjøset disponeres til utstillingslokale og prosjektrom av keramiker Torbjørn Kvasbø, som også er mentor for utvikling av gjestekunstnerprogram og et monumentalverksted for keramikk i kjelleren under.

Silokum som utstillingslokale

Fra 2019 vil også  silokummen bli tatt i bruk som utstillingslokaler for Ringebubarnehagene. På toppen av silokummen blir det et fenomenalt utsiktspunkt med 360 graders vindusrekke og glassvindu som slipper lys gjennom taket og ned til utstillingsrommene.

Hovedhuset

Drengestugua

Nørdre stabbur

Søndre stabbur

Vognskjulet

Fjøset og Siloen

X