Hagegruppen

Med stor frivillig innsats har hagegruppen og plenklippergruppa tilknyttet Ringebu Prestegard forvandlet hagen til en liten oase med fred og ro, deilige blomsterdufter og flott utsikt. Det er de frivillige som holder hagen i orden hele sommeren.

Siden hagegruppen startet med en totalt gjengrodd hage i 2006, har det vært lagt ned en formidabel innsats for å forvalte det kulturminnet som Prestegardshagen er. For dette arbeidet har de mottatt Ringebu kommunes kulturpris i 2015. I 2016 fikk de også Norsk hageselskaps hagekulturpris.

Hva jobber vi med

Hagegruppen jobber med alt som faller naturlig i en hage som planting, luking, høsting beskjæring med mer. Noen oppgaver det tas sikte på å jobbe med framover er ferdigstilling av alle felta og skilting. Andre mål er tidsriktige gjerde og utemøbler. Det skal også lages skjøtselsplan og alle plantene skal registrere i ein database.

Bli med du også!

Hagegruppen har alltid behov for flere ivrrige hender. Her deles kunnskap og glede over hagen og området gjennom ulike årstider. Ta kontakt om du ønkser å vite mer.

X