Hagegruppa

Med stor frivillig innsats har hagegruppa og plenklippergruppa i Ringebu Prestegard forvandla hagen til en liten oase med fred og ro, deilige blomsterdufter og flott utsikt. Det er de frivillige som holder hagen i orden hele sommeren.

Siden hagegruppa starta med en totalt gjengrodd hage i 2006, er  det lagt ned en formidabel innsats for å forvalte og utvikle det kulturminnet som Prestegardshagen er. For dette arbeidet har de mottatt Ringebu kommunes kulturpris i 2015. I 2016 fikk de også Norsk hageselskaps hagekulturpris.

Hva jobber vi med

Hagegruppa jobber med alt som faller naturlig i en hage som planting, luking, høsting beskjæring med mer. Noen oppgaver det tas sikte på å jobbe med framover, er ferdigstilling av alle felta og skilting. Andre mål er tidsriktige gjerde og utemøbler. Det skal også lages skjøtselsplan og alle plantene skal registrere i ein database.

Bli med du også!

Hagegruppa har alltid behov for flere ivrrige hender. Her deles kunnskap og glede over hagen og området gjennom ulike årstider. Ta kontakt om du ønkser å vite mer. Det er plass til flere i det trivelige dugnadsarbeidet.

FINN OSS

KONTAKT OSS

Ringebu Stavkirke

Tlf 61 28 43 50
Epost kirkeverge@stavechurch.no

Ringebu Prestegard

Tlf 976 87 950 (daglig leder)
Tlf 940 19 747 (guider & administrasjon)                 

Epost post@ringebuprestegard.no

 

Hyangjong Oh og Nari Kwon, keramikere 

fra Sør-Korea gjestekunstnere i 2019

En varm takk til våre støttespillere!

X