Utstillinger

De trenger noe som er fint og pent også. Pynt som folk kjenner inni seg.

Søsterklokkene, Lars Mytting

Utstillinger i Ringebu Prestegard

Gallerivirksomheten er den viktigste aktiviteten i Prestegarden med åpen sommerutstilling fra juni til september. Hvert år stiller en rekke kunstnere ut sine verker sammen med kunsthåndverkere og barnehagene i Ringebu. Blant hovedattraksjonene er våre faste utstillinger basert på samling med Jakob Weidemann sin kunst, kunstkeramiker Torbjørn Kvasbø sin gjestekunstnerordning med utstillinger i Fjøset samt historiske utstillinger om Ringebu stavkirke og Ringebu Prestegard.

FAKTA

}

Åpningstider

Alle dager 1. jun–1. september, kl. 10:00–17:00

Alle dager i høstferie 28.sep-13.okt 2019 kl. 11.00–16.00

Billetter

Voksen: 60,-/pers
Barn: 30,-/pers
Gruppe og honnør: 50,- /pers
(
Minimum 10 personer i gruppe)

Hva skjer i Ringebu Prestegard

11febHele dagenINVITASJON til å delta på Amatørutstilling i Ringebu Prestegard!

Berik opplevelsen med en guidet omvisning

«Minnesmerker over en høyt utviklet trebygningskunst fra de tidligste århundrer i de innerste landskaper i Norget»

Søsterklokkene, sitert etter kunstprofessor J.C. Dahl (1788-1857)

X