Utstillinger

De trenger noe som er fint og pent også. Pynt som folk kjenner inni seg.

Søsterklokkene, Lars Mytting

Sommerutstillingen 2024

8. juni til 15. september
kl. 10.00– 17.00
(alle dager)

Senter for keramisk kunst

1. juni til 15. september
kl. 10.00– 17.00
(alle dager)

Utstillinger i Ringebu Prestegard

Gallerivirksomhet er en av de viktigste aktiviteten i Prestegarden med sommerutstilling i mange hus fra juni til september. Hvert år komponeres sommerens utstillinger av et mangfold av kunstnere, ulike kunstprosjekt – sammen med håndverkere og barnehagene i Ringebu med sin årlige temautstilling.

Det er både historiske utstillinger, temautstillinger og salgsutstillinger. I tillegg til sommerutstillingen juni–september har også Prestegarden andre utstillinger gjennom året. 

FAKTA

}

Åpningstider

Kl. 10.00–17.00 (alle dager)
8. juni til 15. september 2024

«Minnesmerker over en høyt utviklet trebygningskunst fra de tidligste århundrer i de innerste landskaper i Norget»

Søsterklokkene, sitert etter kunstprofessor J.C. Dahl (1788-1857)