Utstillinger

De trenger noe som er fint og pent også. Pynt som folk kjenner inni seg.

Søsterklokkene, Lars Mytting

Utstillinger i Ringebu Prestegard

Gallerivirksomheten er den viktigste aktiviteten i Prestegarden med sommerutstilling i mange hus fra juni til september. Hvert år komponeres sommerens utstillinger av et mangfold av kunstnere, ulike kunstprosjekt –sammen med håndverkere og barnehagene i Ringebu med sin årlige temautstilling. Det er både historiske utstillinger, temautstillinger og salgsutstillinger. I tillegg til sommerutstillingen juni–september har også Prestegarden andre utstillinger gjennom året. 

I hovedbygningen fylte vi sommeren 2020 de fleste romma med utvalgte malerier av Karl Løkke (1870-1943) og hovedsaklig motiv fra Gudbrandsdalen.

Nytt i 2020 var utstilling om Søsterklokkene og Lars Myttings bøker i Veslestabburet, denne vil bli utviklet videre. Blant hovedattraksjonene var vår faste utstilling basert på utvalgte verker fra prestegardens egen samling med Jakob Weidemanns malerier. I 2020 sammen med tidligere gjestekunstner i Ringsveen, Kristin Tårnesvik, i naborommet.

Keramiker Torbjørn Kvasbø har etablert en gjestekunstnerordning med utstillinger, prosjekt i Fjøset og på det nyåpna Trevet, med et lekkert utvalg av brukskeramikk. Gjestekunstnerordningen går gjennom hele året, uavhengig av de andre utstillingene.

Gudbrandsdalsmusea har utstillinger om Ringebu stavkirke og prestegarden sin historie.

I 2020 ble det tatt i bruk helt nye lokale for kunstutstillinger på fjøstrevet og nyfjøset i den store låven, samt at Monumentalverksted for keramisk kunst ble åpnet.

FAKTA

}

Åpningstider 2020

Alle dager kl. 10.00-17.00:

Residenskunstner Katrine Køster Holst har avsluttet sitt prosjekt i Fjøset for sesongen, kommer tilbake sommeren 2021.

Fram til 13. september:
Kreative Døler, Barnehageutstillinga, Stavkirke- og Prestegardsutstillinga, 

Kunstutstillinger med Karl Løkke, Rune Amrud, Jakob Weidemann, Kristin Tårnesvik, om Søsterklokkene og Lars Mytting, Ånond Versto, Håkon Bleken, Kjell Erik Killi Olsen, Liz Ravn, Knut Sveen,  Anna Widen, Vidar Koksvik og Kari Håkonsen.

I keramikkutsalget VEKS! på trevet kan man fra 29.08 kjøpe utstilte gjenstander direkte fra utstillinga, henv. i skranken.

Se oppdateringer her og på sosiale medier @ringebu.prestegard.

Billetter

Voksen kr. 60,-
Barn kr. 30,-
Gruppe og honnør kr. 50,-
(
Minimum 10 personer ei gruppe)

Hva skjer i Ringebu Prestegard

Ingen arrangementer

Berik opplevelsen med en guidet omvisning

«Minnesmerker over en høyt utviklet trebygningskunst fra de tidligste århundrer i de innerste landskaper i Norget»

Søsterklokkene, sitert etter kunstprofessor J.C. Dahl (1788-1857)

FINN OSS

KONTAKT OSS

Ringebu Stavkirke

Tlf 61 28 43 50
Epost kirkeverge@stavechurch.no

Ringebu Prestegard

Tlf 976 87 950 (daglig leder)
Tlf 940 19 747 (guider & administrasjon)                 

Epost post@ringebuprestegard.no

 

En varm takk til våre støttespillere!

X