Utstillinger

De trenger noe som er fint og pent også. Pynt som folk kjenner inni seg.

Søsterklokkene, Lars Mytting

Utstillinger i Ringebu Prestegard

Gallerivirksomheten er den viktigste aktiviteten i Prestegarden med sommerutstilling i mange hus fra juni til september. Hvert år komponeres sommerens utstillinger av et mangfold av kunstnere, ulike kunstprosjekt sammen med håndverkere og barnehagene i Ringebu med sin årlige temautstilling. Det er både historiske utstillinger, temautstillinger og salgsutstillinger.

Blant hovedattraksjonene er våre faste utstillinger basert på prestegardens egen samling med Jakob Weidemanns malerier. Keramiker Torbjørn Kvasbø har etablert en gjestekunstnerordning med utstillinger og prosjekt i Fjøset samt Gudbrandsdalsmusea sine utstillinger om Ringebu stavkirke og prestegarden sin historie. I 2020 er det tatt i bruk nye lokale for kunstutstillinger på fjøstrevet og nyfjøset i den store låven.

FAKTA

}

Åpningstider 2020

i 2020 har vi flere åpninger ut over sommeren. De ulike lokalene blir ferdigstilt med utstillinger fra 6. juni og utover. Se oppdateringer her og på sosiale medier @ringebu.prestegard.

I perioden 6. juni – 13. september, alle dager kl. 10.00-17.00: Kreative Døler, Barnehageutstillinga, Stavkirke- og Prestegardsutstillinga, kunstutstillinger med Karl Løkke, Rune Amrud og Jakob Weidemann. 

NB siste helg I perioden 6. juni – 12. juli alle dager kl. 10.00-17.00: Kunstutstillinger med Trond Holmestad i Vognskjulet.

I perioden 20. juni – 6. september, alle dager kl. 10.00-17.00: Kunstutstilling i Hovedbygningen med Kristin Tårnesvik, kunstut-stillinger i Låven med keramikkutsalget VEKS! Katrine Køster Holst sitt prosjekt i Fjøset, Anna Widen, Vidar Koksvik og Kari Håkonsen i Nyfjøset.

I perioden 29. juni – 13. september, alle dager kl. 10.00-17.00: Utstillinger i Veslestabburet om Søsterklokkene og i Drengestugu med Ånond Versto. Utstillingsåpning 29. juni kl. 12 samtidig med åpning av Monumentalverksted for keramikk i Låven.

I perioden 19. juni – 13. september, alle dager kl. 10.00-17.00 er det kunstutstilling  i Vognskjulet i regi av Holmsbustuene, mer informasjon om dette kommer senere.

 

Billetter

Voksen kr. 60,-
Barn kr. 30,-
Gruppe og honnør kr. 50,-
(
Minimum 10 personer ei gruppe)

Hva skjer i Ringebu Prestegard

18jul12:0013:30Åpning stor salgsutstilling med verker av Håkon Bleken og Kjell Erik Killi Olsen!

Berik opplevelsen med en guidet omvisning

«Minnesmerker over en høyt utviklet trebygningskunst fra de tidligste århundrer i de innerste landskaper i Norget»

Søsterklokkene, sitert etter kunstprofessor J.C. Dahl (1788-1857)

X