Torbjørn Kvasbø

Venabygda, f. 1953

Monumentalverksted for keramikk

Fjøset med monumentalverksted for keramikk i Ringebu Prestegard er en nyetablert, permanent arena for nyskapende prosjekter, kunstnerisk utveksling og workshops innen keramisk kunst. Hvert år inviteres én kunstner på et artist-in-residence opphold, etterfulgt av en sommerutstilling.

Ansvarlig for residensen er Torbjørn Kvasbø som gjennom 40 år har representerer en stadig utforsking av kunsthåndverket og søken etter ny kunnskap og muligheter knyttet til leire som materiale, brenneteknikker, overflatestruktur og plastisitet i keramisk skulptur. Med sin brede erfaring, internasjonale nettverk og kompetanse i faget er han mentor for oppbyggingen av et nytt senter for keramisk kunstproduksjon i Prestegarden og i Ringebu.

Starten på denne satsningen ble markert med en internasjonal workshop og residensopphold for profesjonelle kunstnere og kunststudenter fra Kunsthøgskolen i Oslo, som også resulterte i sommer-utstillingen i Fjøset i 2019.

Utvikling av Fjøset som prosjektrom, verksted og gjestekunstnerprogram er regulert av avtale mellom Torbjørn Kvasbø og Ringebu kommune, der Kvasbø er mentor for kunstnerisk utvikling. På grunnlag av denne avtalen er det igangsatt et mer strategisk samarbeid der Kvasbøs eget verksted og skulptur-låveprosjekt i Venabygd sees sammenheng med satsningen i Ringebu Prestegard.

Fjøset er en del av driftsbygningen i Ringebu Prestegard som er gjenstand for et storstilt ombyggings-prosjekt til kunstarena. Området og bygningen driftes av stiftelsen Ringebu Prestegard som kulturbygg for utstillinger, monumentalverksted for keramisk kunst, salgsutstillinger, utstillingsprosjekt for barne-hagene m.m.

Med økt aktivitetsnivå, mer oppmerksomhet og besøk, og utvidelse av utstillingsprogrammet gjennom driftsbygningen, er tiltaket med gjestekunstnere et avgjørende skritt mot profesjonalisering av visningsstedet Ringebu Prestegard. Det satses på utvikling av faglig programmering og formidling som fremstår mer profesjonell og mer attraktiv for både kunstnere, publikum og media.

Hyangjong Oh og Nari Kwon, keramikere 

fra Sør-Korea gjestekunstnere i 2019

Til det første artist-in-residence oppholdet i Ringebu Prestegard er leirekunstneren Hyangjong Oh invitert, sammen med Nari Kwon, som også er kunstner og assistent for Oh. Bakgrunn for invitasjonen er Torbjørn Kvasbøs møte med Hyangjong Oh under Gyeonngi International Ceramic Biennale i Sør-Korea, der begge deltok i 2017. 

Installasjon i rå leire, som bygges direkte på stedet, vil være utgangspunkt for sommerens utstilling i Fjøset 2019. En gruppe på fire studenter fra keramikkavdelingen på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) assisterer under ledelse av høgskolelektor Sigrid Espelien.

Bygging av installasjonen skjedde 20.–31. mai 2019 og var ferdig til utstillingsåpningen 1. juni 2019. Prosjektet var åpent for publikum under byggingen, og for kolleger som vil observere og/eller delta.

X