Torbjørn Kvasbø

Venabygda, f. 1953

Monumentalverksted for keramikk

Fjøset med monumentalverksted for keramikk i Ringebu Prestegard er en nyetablert, permanent arena for nyskapende prosjekter, kunstnerisk utveksling og workshops innen keramisk kunst. Hvert år inviteres én kunstner på et artist-in-residence opphold, etterfulgt av en sommerutstilling.

Ansvarlig for residensen er Torbjørn Kvasbø som gjennom 40 år har representerer en stadig utforsking av kunsthåndverket og søken etter ny kunnskap og muligheter knyttet til leire som materiale, brenneteknikker, overflatestruktur og plastisitet i keramisk skulptur. Med sin brede erfaring, internasjonale nettverk og kompetanse i faget er han mentor for oppbyggingen av et nytt senter for keramisk kunstproduksjon i Prestegarden og i Ringebu.

Starten på denne satsningen ble markert med en internasjonal workshop og residensopphold for profesjonelle kunstnere og kunststudenter fra Kunsthøgskolen i Oslo, som også resulterte i sommer-utstillingen i Fjøset i 2019.

Utvikling av Fjøset som prosjektrom, verksted og gjestekunstnerprogram er regulert av avtale mellom Torbjørn Kvasbø og Ringebu kommune, der Kvasbø er mentor for kunstnerisk utvikling. På grunnlag av denne avtalen er det igangsatt et mer strategisk samarbeid der Kvasbøs eget verksted og skulptur-låveprosjekt i Venabygd sees sammenheng med satsningen i Ringebu Prestegard.

Fjøset er en del av driftsbygningen i Ringebu Prestegard som er gjenstand for et storstilt ombyggings-prosjekt til kunstarena. Området og bygningen driftes av stiftelsen Ringebu Prestegard som kulturbygg for utstillinger, monumentalverksted for keramisk kunst, salgsutstillinger, utstillingsprosjekt for barne-hagene m.m.

Med økt aktivitetsnivå, mer oppmerksomhet og besøk, og utvidelse av utstillingsprogrammet gjennom driftsbygningen, er tiltaket med gjestekunstnere et avgjørende skritt mot profesjonalisering av visningsstedet Ringebu Prestegard. Det satses på utvikling av faglig programmering og formidling som fremstår mer profesjonell og mer attraktiv for både kunstnere, publikum og media.

Hyangjong Oh og Nari Kwon, keramikere 

fra Sør-Korea gjestekunstnere i 2019

Til det første artist-in-residence oppholdet i Ringebu Prestegard er leirekunstneren Hyangjong Oh invitert, sammen med Nari Kwon, som også er kunstner og assistent for Oh. Bakgrunn for invitasjonen er Torbjørn Kvasbøs møte med Hyangjong Oh under Gyeonngi International Ceramic Biennale i Sør-Korea, der begge deltok i 2017. 

Installasjon i rå leire, som bygges direkte på stedet, vil være utgangspunkt for sommerens utstilling i Fjøset 2019. En gruppe på fire studenter fra keramikkavdelingen på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) assisterer under ledelse av høgskolelektor Sigrid Espelien.

Bygging av installasjonen skjedde 20.–31. mai 2019 og var ferdig til utstillingsåpningen 1. juni 2019. Prosjektet var åpent for publikum under byggingen, og for kolleger som vil observere og/eller delta.

Residenskunstner 2020 – Katrine Køster Holst

Katrine Køster Holst (f.1979) bor og virker i Drammen og arbeider innenfor en eksperimentell del av det keramiske fagfeltet.

Hun er residenskunstner i Fjøset sommeren 2020 til 1.september, og kommer tilbake for å jobbe videre med prosjektet sommeren 2021.

Hun har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Hennes arbeider inngår blant annet i samlingen til Nasjonalmuseet og Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum. Køster Holst har doktorgrad fra Kunsthøgskolen i Oslo (2019) og er tidligere utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen (2006). Fra påsken til sensommeren 2020 skal hun arbeide med et nytt prosjekt i Fjøset. Hun skriver selv om prosjektet:

«Jeg har aldri møtt keramikeren Hyangjong Oh fra Sør Korea, men jeg fikk oppleve et av hans prosjekter i Fjøset på Ringebu Prestegard en desemberdag i fjor, utenfor sesong og åpningstid¹. Han var her sommeren 2019, og over 10 dager hadde han en workshop med 12 assistenter hvor de bygde en total-installasjon av ti tonn leire. Resultatet ble 30-40 mannshøye organiske søyler som strakte seg fra gulv til tak, egentlig skulle de destrueres etter at deres prosjekt var avsluttet. Da jeg så rommet og de etterlatte søylene ble en prosess satt i gang: Kunne deres resultat bli mitt utgangspunkt?» (Befaring til Fjøset 3. desember 2019)

 Å grave og lete i restmaterialer kjennetegner mine arbeidsmetoder, det blir også gjeldende nå: Dette prosjektet kommer til å handle om etterlatt tørr leire som er formet av andres hender og intensjoner. Det kommer også til å handle om et karakterfylt rom. Målet er uklart, improvisasjon er avgjørende, og jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Vil noen av søylene stå etter sommeren, blir de transformert eller skjer det noe helt annet? Som et eksperiment har jeg også invitert fem aktører uten keramiske erfaringer til å delta i prosjektet løpet av sommeren. De inviterte er: Simen Korsmo Robertsen (jazzmusiker/koreograf), Hilde Diesen (forfatter), Janne Camilla Lyster (danser, forfatter, koreograf), Ane Landfald (bildekunstner) og Anne Gry Haugland (litteraturviter).

Fra 20. juni til 1.september er Fjøset åpent for publikum. I perioder vil jeg arbeide i rommet og på formidlingstavler kan man få innblikk i oppdatert dokumentasjon av prosjektets utvikling. Det vil bli 2 -3 kunstnersamtaler i løpet av utstillingsperioden. Dato annonseres på prestegårdens hjemmeside. Prosjektet er støttet bl.a av Kunstneres Hjelpefond, BKH. «

 

KATRINE KØSTER HOLST

FINN OSS

KONTAKT OSS

Ringebu Stavkirke

Tlf 61 28 43 50
Epost [email protected]

Ringebu Prestegard

Tlf 976 87 950 (daglig leder)
Tlf 940 19 747 (guider & administrasjon)                 

Epost [email protected]

 

En varm takk til våre støttespillere!