Torbjørn Kvasbø

Venabygda, f. 1953

Kunstkeramiker Torbjørn Kvasbø har gjennom en over 40 år lang kunstkarriere stadig utforsket ny kunnskap og muligheter knyttet til leire som materiale, brenneteknikker, overflatestruktur og plastisitet i keramisk skulptur . Han vil med sin brede erfaring, internasjonale nettverk og kompetanse i faget fungere som mentor for oppbyggingen av et nytt senter for keramisk kunstproduksjon i Prestegarden og i Ringebu. 

Starten på denne satsningen markeres med en internasjonal workshop og utstilling i Fjøset i 2019. Fjøset med sitt rå, rustikke preg og autentiske utseende, er et særpreget lokale for eksperimentelle visninger av keramisk skulptur. I kjelleren under fjøset i Prestegarden legges det i disse dager til rette for etablering av et 120 m² stort monumentalverksted for keramisk kunstproduksjon. Verkstedet vil gi muligheter for brenning av store skulpturer, med gjesteatelier og verksted i tilknytning til dette.

Hyangjong Oh og Nari Kwon, keramikere, gjestekunstnere fra Sør-Korea

Til det første artist-in-residence oppholdet i Ringebu Prestegard er leirekunstneren Hyangjong Oh invitert, sammen med Nari Kwon, som også er kunstner og assistent for Oh. Bakgrunn for invitasjonen er Torbjørn Kvasbøs møte med Hyangjong Oh under Gyeonngi International Ceramic Biennale i Sør-Korea, der begge deltok i 2017. 

Installasjon i rå leire, som bygges direkte på stedet, vil være utgangspunkt for sommerens utstilling i Fjøset 2019. En gruppe på fire studenter fra keramikkavdelingen på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) assisterer under ledelse av høgskolelektor Sigrid Espelien.

Bygging av installasjonen skjer 20.–31. mai og skal være ferdig til utstillingsåpningen 1. juni. Prosjektet er åpent for publikum under byggingen, og for kolleger som vil observere og/eller delta.

X