Velkommen til dåp!

Dåpen er en stor begivenhet både for den som blir døpt, familien og fadderne. Ved dåpen blir du medlem av Den norske kirke. Bibelen forteller at dåpen er Guds gave til oss. Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet og på at den døpte er en del av kirken. Alle er velkommen til å ta kontakt med oss for bestilling av dåp.

I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp. Gjennom konfirmasjonstida er det ofte unge som ønsker dåp, og du kan også bli døpt som voksen. Det er mulighet for dåp i forbindelse med de aller fleste gudstjenestene som vi arrangerer gjennom året.

Selv om du er bosatt utenfor kommunen, er det ingen ting i veien for å bli døpt i en av våre kirker, men du må kontakte ditt lokale kirkekontor på forhånd.

Dåpssamtalen

I forkant av dåpen gjennomføres det en dåpssamtale. Denne samtalen foregår som oftest i det soknet dåpsbarnet og foresatte er bosatt, og gjennomføres som hovedregel av en prest. Det er fint om det før samtalen er avklart hvem som skal være faddere ved dåpen.

Faddere

Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen.

Praktiske opplysninger om dåp

Ta kontakt med kirkekontoret i god tid før dåpen for å avtale en dato som passer. Husk å sende skjema «Forespørsel om navnevalg» i snarlig retur til Skatteetaten i utfylt stand. Dere vil da motta fødselsattest på barnet i retur.

Du kan lese mer om på på kirken.no

For spørsmål angående dåp i Ringebu kommune, ta kontakt med:

Ringebu kirkekontor
Jernbanegata 14, 2630 Ringebu

Telefon: 61 28 43 50 (mandag–fredag fra kl. 09.00–12.00).
E-post: [email protected] eller [email protected]