Jakob Weidemann

1923–2001

Jakob Weidemann var en av de mest særpregede av etterkrigsdebutantene og kom etter hvert til å spille en sentral rolle for gjennombruddet av det abstrakte maleri i Norge. Maleren Jakob Weidemann var en sentral og toneangivende kunstner og kulturpersonlighet i Norge gjennom 50 år, og var en av Norges fremste og folkekjære kunstnere.

Samlingen i Ringebu Prestegard består av bilder fra Weidemanns første utstilling og frem til de seneste maleriene. Utstillingen spenner over et tidsrom på 50 år og markerer ikke bare Weidemanns kunstneriske utvikling, men tilbyr også et innblikk i etterkrigskunsten og det abstrakte maleriets fremvekst i norsk kunsthistorie. Foruten Stiftelsen Ringebu Prestegards egen samling, suppleres utstillingen i 2019 med innlånte verk fra Erik Winther, Gudbrandsdal Energi og Sparebank1 Gudbrandsdal. Samlingen ble innkjøpt i 2018 med generøse bidrag fra Jens Petter Rønning , Gudbrandsdal Energi Holding AS og Sparebank1 Gudbrandsdal. 

 

Blomster i vinduet, 1968 – Jakob Weidemann

Jakob Weidemann i Ringebu Prestegard


Til utstillingen i Ringebu Prestegard er det produsert en katalog over samlingen og innlånte arbeider til sommerutstillingen i 2019. Tekster av Eivind Slettemeås, Karin Hellandsjø og Einar Høystad

Red. Eivind Slettemeås
Design: Eller med a

Pris: 100,-

Fås kjøpes i butikken inne i Prestegarden.