Tankeplass Høgkleiva 

Kunstverket: Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen 

Kunstverket er en tredelt skulpturell fortelling. Skulpturene er knyttet til sagn fra området og representerer på gåtefullt vis ulike sider av pilegrimens reise. «Hovudet» er knyttet til retterstedet i nærheten; «Klokkeporten» til sagnet om søsterklokkene; «Falkesteinen» er vandrefalken – falco peregrinus. 

Om kunstverket 

Den tredelte skulpturinstallasjonen i stein og bronse, «Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen» ligger like til side for pilegrimsleden over Høgkleiva. Når disse oppleves samlet kan kunstverket leses som en fortelling om åndelig transformasjon eller en overgangsrite, blant annet med henvisning til pilegrimsvandringen og restene av bygdeborgen som ligger like ovenfor. 

Ånond Versto
Ånond Versto

Hovudet

«Hovudet» med sitt androgyne utseende og uttrykksløse ansikt ligger ved stikrysset og markerer adskillelse: fra kroppen, jeget og retningssansen.  

Klokkeporten

Lenger inn på stien finner en «Klokkeporten», en portal i stein utformet som en romansk bue med to kirkeklokker som markerer overgangen mellom to verdener. De to klokkene henspiller på det lokale sagnet «Søsterklokkene», kjent for et større publikum gjennom Lars Myttings roman med samme navn.  

Ånond Versto
Ånond Versto

Falkesteinen

Den siste skulpturen, «Falkesteinen», ligger ytterst ved et storslått utkikkspunkt over dalen, og markerer forvandlingen eller frigjøringen fra det tidligere livet. Her kan man legge seg ned på de utspente vingene som skulpturen symboliserer, og kjenne nærværet av både jorda under seg og himmelen over seg. 

Om kunstneren 

Ånond Versto (f. 1984) bor og arbeider i Flatdal, Telemark. Versto arbeider med objekter, skulpturer og tegning preget av et mytisk og teknisk-inspirert formspråk og av et omhyggelig, mangslungent håndverk.  

Av utstillinger kan nevnes separatutstillinger ved Akershus Kunstsenter (2012) og Kunsthall Grenland (2017), samt Greenlightdistrict-biennalen (2019) og gruppeutstillingen Rotvelte på Harpefoss Hotell (2019).  

Ånond Versto
Ånond Versto

Prosjektet Tankeplass

Prosjektet TANKEPLASS er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden ved bruk av kunstneriske og/eller arkitektoniske installasjoner.  

Tankeplassene skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende – «tanke opp».  

Kunstprosjektet vil også kunne gi oppmerksomhet og løfte fram kvaliteter og identitet knyttet til områder og ferdselsveger som har blitt forlatt til fordel for moderne infrastruktur, og bidra til å vitalisere og aktivisere kulturhistorisk sentrale områder. 

Kunstverket kan leses som en fortelling om åndelig transformasjon eller en overgangsrite, blant annet med henvisning til pilegrimsvandringen og restene av bygdeborgen som ligger like ovenfor.