Velkommen til Sommerutstillingene 2023

3. juni til 17. september

kl. 10.00–17.00, alle dager

Vi har gleden av for 18. gang å invitere til sommerutstilling i Ringebu Prestegard. Vi har invitert inn ti kunstnere til denne kunstutstillingen. Utstillingen viser en bredde av uttrykk med høy kvalitet. I år ønsker vi å særlig trekke frem Jacob Weidemann i anledning 100 års jubileet. I tillegg har vi invitert inn 3 generasjoner Holbø.  Senter for Keramisk Kunst presenterer i år en spennende jubileumsutstilling 

Utstillere

I Hovedbygningen i år kan du se Halvdan og Kristen Holbø sine malerier og vevnadene til Inger HolbøKarin Køltzow med små tegninger og malerier. Fotografier av Jørn Hagen er å se i det tømra rommet. I Drengstugua finner du Mona Stenseth Erlandsen og i Vognskjulet stiller smeen Tobbe Malm ut sammen med Heidi Glättre . 

Stabburene

I Storstabburet er den lokale håndverksforeningen Kreative Døler installert og i Veslestabburet en Myttingutstilling basert på bøkene Hekneveven og Søsterklokkene, samt Myttings forfatterskap. 

Diftsbygningen

I Nyfjøset kan du se fotografier av Morten Løberg. På Trevet er en stor jubileumsutstilling i keramikk, 1993-2023.

Faste severdigheter

Vi har ellers de faste utstillinger med Stavkirkeutstillingen, Prestegardens historie, Jakob Weidemann og Rune Amrud. Og i Prestegardshagen er et stort spekter av roser, stauder, frukttrær og bærbusker vel verd et besøk.

 

Finn ut mer om utstillerne for 2023

Kristen Holbø

MALERI
Sted: Hovedbygningen

Maleren Kristen Holbø (1869 – 1953) var fra Vågå, men bosatte seg på Lillehammer i 1912. Kristen er utdannet ved Bergsliens malerskole, Statens Kongelige Tegne – og Kunstskole, Eilif Peterssens og Harriet Backers malerskole og Kristian Zahrtmanns malerskole i København, der han var fire vintre.

Les mer

Han besøkte Italia i 1905-1907. De fem månedene i den lille fjellbyen Civita d’Antino i Abruzzene ble et høydepunkt for Anna og Kristen. De bodde der sammen med Kristian Zahrtmann og Kris og Oluf Wold-Torne.

I 1895 debuterte Kristen på Statens Høstutstilling og var representert der 31 ganger. Han deltok på en rekke internasjonale utstillinger. Blant annet Verdensutstillingen i Paris (1900), Esposizione internationale di Roma (1911), Panama – Pacific International Exposition (1915). Han har også hatt en rekke separatutstillinger. Kristiania Kunstforening (1909), utstillinger i Oslo, Trondheim, Drammen, Sandefjord og Lillehammer (1909 -1957).

Kristen Holbø gikk ut fra 1890-årenes stemningsromantikk og dansk-italiensk stilkunst, men hans maleri fikk etter hvert en utpreget hjemlig tone, med bred pensel og robust koloritt skildret han sin hjembygd og fjellene omkring. I forbindelse med utstillingen i Sveriges Allmänna Konstförening i Stockholm i 1940 siteres det fra maleren Hjalmar Haalkes forord i katalogen: …«Allerede fra sine tidlige ungdomsår var det fjeldet som kom til å interessere Kristen Holbø sterkest, og det har han malt gjennom alle år og stadig søkt å trenge lenger inn i. Han er fjeldet!»

Foruten hovedverket Kveld ved nedre Sjodalsvatn (1902) eier Nasjonalgalleriet i Oslo ti av hans landskaper og to illustrasjoner til Edvard Storms Dølevisor.                                                                                                            

Halvdan Holbø

MAlERI
Sted: Hovedbygningen

Halvdan Holbø (1907-1995) var en norsk maler. Han var sønn av Kristen Holbø, og gikk tidlig i lære hos sin far. Senere ble han elev av Søren Onsager, Anders C. Svarstad, Halfdan Strøm og Jean Heiberg.  Halvdan studerte noen år i Paris, og besøkte Italia og Spania. I Paris fikk han impulser og undervisning fra moderne og nytenkende kunstnere.

Les mer

Halvdan Holbø (1907-1995) var en norsk maler. Han var sønn av Kristen Holbø, og gikk tidlig i lære hos sin far. Senere ble han elev av Søren Onsager, Anders C. Svarstad, Halfdan Strøm og Jean Heiberg.  Halvdan studerte noen år i Paris, og besøkte Italia og Spania. I Paris fikk han impulser og undervisning fra moderne og nytenkende kunstnere.

Inger Holbø

VEVNAD
Sted: Hovedbygningen

Inger Holbø (1947) er født i Asker og bosatt på Lillehammer. Hun er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, Statens lærerskole i forming, Oslo, Kunsthistorie grunnfag, Høgskolen i Lillehammer og Damaskvevkurs i Stockholm.  Siden begynnelsen av 70-tallet har Inger arbeidet med billedvev.                             

Les mer

Hun har hatt utsmykningsoppdrag på Lillehammer til Televerket, Kommunehuset og Høgskolen, kirketekstiler til Finnsnes, Sødorp og Saksumdal, og utsmykning til Selsro bo- og rehabiliteringssenter. Innkjøp til bl. a. Lillehammer sykehus, Fylkeshuset, Fylkets 60 års presang til kongeparet og flere offentlige innkjøp i Nord-Norge.  Inger har hatt separatutstilling i Oslo og flere på Lillehammer. Hun har deltatt på kollektivutstillinger som Høstutstillingen, Nord Norsken, Vestlandsutstillingen og utstilling for markering av 50-års jubileum for M. Luther i Kiel og Oslo. Studieturer til Italia og Kina, og ikke minst i hjemlandet.   Motivasjon til verkene finnes overalt. Både emosjonelle og visuelle inntrykk kan bli interessante motiv. Ønsket er å gi videre den gleden og det engasjementet som er forsøkt vevd inn i arbeidene.       

 

Karin Køltzow

TEGNINGER/MALERI
Sted: Hovedbygningen/Nyfjøset

Karin Køltzow er en kunstner som veksler i temaer, teknikker og materialer. Hun både tegner og maler. Fra Karin var ganske liten har hun malt, tegnet og laget små skulpturer.

Les mer

Det var ikke før hun ble voksen at hun ble profesjonell kunstner. Hun har hatt billedkunst som yrke fra 1980-85. Hennes bakgrunn strekker seg fra Gerlesborg Konstskola och Kulturhärd, Bohuslän til Gjesteperiode ved Academie de la Grande Chaumière /L’Ecole de Louvre, Paris. Hun har også hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Karin har jobbet som forsker og prosjektleder ved Transportøkonomisk institutt. Karin Køltzow har et langt kunstnerskap bak seg med utstillinger i inn- og utland, og et mangeårig samarbeid med Det Norske Kammerorkester. Karins bakgrunn er fra Gerlesborg Konstskola och Kulturhärd (Bohuslän), og Academie de la Grande Chaumière (Paris). Karin har hatt Ulf Nilsen som mentor. Hun har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, og var forsker ved TØI i 15 år samtidig som hun gikk over til billedkunst.

Karins livsvei har gitt henne solid erfaring. både som forsker og faglitterær forfatter. Forskererfaringen i tidlige år har gjort Køltzow uredd. Hun søker uvanlige kombinasjoner av teknikker og materialer i sin bildekunst. Dette er noe av hennes særpreg. Hun kan kombinere tempera og kull, kull og tjære, olje, kull og støvsuger. Karins tegninger blir sterke formidlere av levende liv. Samtidig møter vi enkelhet i hennes arbeider, og motsetninger – poesi og brutalitet, stillhet og utbrudd. Lengsel, glede, sorg. Alltid rytme. Les mer om hennes mangfoldige bakgrunn her: www.karin-koeltzow.no

Morten Løberg

FOTO
Sted: NY-FJØSET

Morten Løberg har vært aktiv fotokunstner siden 1970-tallet og har i hovedsak arbeidet i sorthvitt. Han er først og fremst kjent for å dyrke en minimalistisk bildestil.

 

Les mer

Professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, Øivind Storm Bjerke, sier om Løbergs kunstpraksis: «Bildene dveler først og fremst ved hvordan verden trer frem i form av visuelle signaler, som bruker lyset som sin budbringer. Det lille han gir oss av ledetråder, forteller om et individuelt blikk på verden på samme tid som bildet åpner opp for å aktivere egne tanker, vekke følelser og trenge inn i et dypere symbolsk lag av innhold».

Løberg har avholdt en rekke separatutstillinger og vært antatt på Høstutstillingen og Østlandsutstillingen flere ganger. Han har videre deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger i Norge og utlandet. Han er innkjøpt av blant andre Preus museum, Kunnskapsdepartementet, Møllersamlingen og Norsk kulturråd.

Løberg har mottatt Ingrid Lindbäck Langaards stiftelses kunststipend og Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens kunststipend.

Mona Stenseth Erlandsen

MALERI
Sted: Drengstugua

Mona Stenseth Erlandsen er en norsk billedkunstner fra Fauske, og er i dag bosatt i Porsgrunn. Hun er blant annet utdannet i formgivningsfag, tegning, form og farge, dekoratør, interiørdesign  samt design og mediekommunikasjon.

Les mer

I tillegg har Erlandsen praksis fra flere steder, for eksempel Raulandsakademiet i rosemaling og dekorative maleteknikker og tradisjonell rosemaling. Mona Erlandsen har også et eget samarbeid med Nasjonalmuseet. I hennes malerier blander hun tradisjon og fantasi – og leker i krysningen mellom det ornamentale og det surrealistiske. Fugler lander ofte i hennes malerier, som symboler for menneskets frihetsbehov og utfartstrang. Tidvis benytter Mona game maleteknikker fra tradisjonell rosemaling, både for å forankre hennes norske kulturarv, men også for å tøye grensen for hva som er mulig.

Tobbe Malm

SME
Sted: Vognskjulet

Tobbe Malm (1960) født i Nordberg i Sverige. Han er autodidakt og har i tillegg flere kurs i varm metallbearbeiding, skulptur, formtaging og gjuttenik.  Tobbe bruker metall i sine verk av figurativ og abstrakt karakter. I et rikt og følelsesmessig billedspråk skaper Tobbe unike former og skulpturer.

Les mer

Han har en forkjærlighet for historiefortelling og lar seg inspirere av egne følelser, minner fra oppveksten og refleksjoner over tiden vi lever i. Tobbe Malm har stilt ut hos en rekke gallerier og kunstinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Han har i tillegg gjennomført flere spennende kunstprosjekter. Et av hans mest kjente prosjekter er «jernrosen» fra 2011. Prosjektet er til minne om ofrene fra 22. juli.

Heidi Glättre

BILLEDKUNST
Sted: Vognskjulet

Heidi Glättre har en bachelor fra Universitetet i Oslo i litteratur, idéhistorie og antropologi, samt ped.sem fra UiO. Heidi har i de seneste årene nesten utelukkende fokusert på hvordan hun kan bruke papir og tekster i kunstverk. Billedkunsten er for henne en visuell filosofi, en måte å tenke og forstå på.

Les mer

Gjennom papirinnstallasjonene forsøker hun å beskrive litterære verk ved hjelp av visuelle virkemidler, men der språklige referanser er av grunnleggende betydning. Glättre bruker litterære tekster, og bøker som rives i stykker, for så å bli montert inn i todimensjonale verk og illustrasjoner. Papirarbeidene  er visuelle tolkninger, disse understreker de tekstlige referansene, men også deres estetiske og komposisjonelle egenart og kraft.

I foldearbeidene jobber hun todimensjonalt. Gjennom en vaske – krølle – tørke teknikk tar lerretene grep så og si, og hennes autoritet forrykkes ved å stille noen ubehagelige spørsmål til seg selv om grenser for frihet og kontroll. I disse arbeidene er det prosessen som er av grunnleggende verdi og verkene fremstår som romlige og fraktale.

Jørn Hagen

FOTO
Sted: Hovedhuset

Jørn Hagen arbeider med kamerabasert kunst, og som kommersiell fotograf.
Som fotokunstner eksperimenterer han med forskjellige teknikker, materialer og presentasjons-former. Hagen arbeider idébasert, ofte tematisk i serier og er opptatt av forenkling og abstraksjon. 

Les mer

Uttrykkene varierer fra det rene og ærlige fotografiet i svart/hvitt til avfotograferinger av iscenesatte hendelser og stemninger. Han øsker å skape bilder som gir gjenkjennelse hos betrakteren og som gir åpning for fortolkning og utvidelse gjennom betrakterens egen historie.

Jørn Hagen debuterte på Høstutstillingen i 2002, og har deltatt på Østlandsutstillingen og Opplandsutstillingen flere ganger. Han har hatt en rekke utstillinger bl.a. i Galleri Zink, Galleri Fjordheim, Galleri Svae og Galleri NK. Hagen har mottatt stipend fra bl.a. Kulturrådet, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Oppland fylkeskommune og Galleri Fjordheim. Jørn Hagen har medlemskap i Forbundet Frie Fotografer, Norske billedkunstnere og Billedkunstnerne i Oppland.