Prestegardshistorien

Nytt i 2018 er en egen utstilling om Ringebu Prestegard, gardshistorie, oversyn over alle prestene som har vært der, om husene på gården og setra, hagen og om prestegarden. Her kan en følge utviklingen av kultursenteret fra prestegard til kultursenter slik det fremstår i dag.

Denne utstillingen finner i det gamle kjøkkenet til forpakterboligen, her ble det kokkelert helt fram til midten av 1950-tallet. I rommene innenfor finner du Stavkirkeutstillingen.  

X