Sommerutstillingen 2020

Om kunstprofilen til Prestegarden

For å sikre god kvalitet og langsiktig programmering av dette, oppnevnte styret høsten 2019 et Kunstfaglig råd bestående av Einar Høystad, Torbjørn Kvasbø, Gjertrud Steinsvåg, Eivind Slettemeås (sekretær) og Torveig Dahl (leder). Rådet rapporterer til styret. Mandat til Kunstfaglig råd er å planlegge kunstutstillingene og bidra med forslag om foredrag, konserter og annen formidling, eller utadrettet aktivitet. For året 2020 er det hovedsaklig Sommerutstillingen som har vært rådets hovedfokus. Prestegarden ønsker å vise et mangfold av kunstnerlige uttrykk gjennom året av kunst med høy kvalitet. Stiftelsens egne kunstsamlinger av hhv. Jakob Weidemann og Rune Amrud er med i det årlige programmet.

Stiftelse Ringebu Prestegard

 

Stiftelsen Ringebu Prestegard har følgende formål: «Stiftelsen skal gjennom sin drift søke å utvikle kulturtilbudet både for bygdefolket, distriktet og tilreisende gjennom å iverksette/initiere ulike kultur-arrangement.» Som et ledd i arbeidet med å oppfylle formålet organiserer Stiftelsens kunstutstillinger og ulike arrangement gjennom året som styrker den kunst- og kulturhistoriske verdien av området.

Keramikk og gjestekunstnere

Torbjørn Kvasbø er mentor for en gjestekunstnerordning, keramikkverksted og utstillinger i Fjøset. Her inviteres profilerte gjestekunstnere innen keramikk til å utvikle nye prosjekt som utforsker keramisk produksjon, leire som materiale og brenneteknikker. Nytt i 2020 er en salgsutstilling med vedfyrt brukskeramikk kuratert av Marita Eri Mo.

Kort presentasjon for Sommerutstillingen 2020

Kristin Tårnesvik

(f. 1964, Kåfjord) er invitert som årets Weidemann-kunstner i Hovedbygningen. Utstillingen er en nysatsning i samarbeid mellom Stiftelsen Ringebu Prestegard og Stiftelsen Ringsveen, der fjorårets gjestekunstner i Jakob Weidemanns kunstnerhjem på Ringsveen er invitert til å vise nye verker i dialog med Weidemann sin kunst.

Les mer om Kristin

Tårnesvik arbeider i skjæringspunktet mellom det poetiske og det politiske, der det personlige så vel som samfunnsmessige hendelser og fenomen kommer til uttrykk. Gjennom en rekke prosjekter og gjestekunstneropphold de siste årene har Tårnesvik utforsket variasjoner over langsomme og nærmest mekaniske arbeidsteknikker, der treverk og særlig papir, penn og blyant, stempler og blekk har vært sentralt. 

Utstillingen i Prestegarden er en refleksjon over det ti måneder lange oppholdet på Ringsveen og arbeidssituasjonen som den relativt isolerte plassen inviterer til, med mulighet for tilbaketrekning, prosessfordypning og eksperimentering. Sist, men ikke minst, byr utstillingen på en mulighet for samtidskunstnere i dag til å tre i dialog med Weidemanns rikholdige billedproduksjon og bidrag til etterkrigsmodernismen i norsk kunst.

Torbjørn Kvasbø

(f. 1953) er bosatt i Venabygd i Ringebu kommune, hvor han tidlig i karrieren startet oppbyggingen av et større verksted. Kvasbø har sin utdanning fra Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB. Han var i mange år professor og leder ved Institutionen för Keramikkonst ved Högskolan för design och konsthantverk,…

Les mer om Torbjørn

Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Keramik & Glas, Stockholm. Han er en nestor innen norsk samtidskeramikk med sine store, skulpturelle arbeider i plastisk leire og keramiske teknikker. Kvasbø har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, bl.a. i Kina, Europa, Australia og USA, og er ofte invitert til å holde foredrag og workshops rundt om i verden. Kunstverk av Torbjørn Kvasbø er representert i samlingene til mange kunstmuseer i Europa, USA, Kina, Korea og Japan, så vel som i kunstindustrimuseene i Norge og bl.a. på Lillehammer Kunstmuseum, hvor han hadde en stor retrospektiv utstilling høsten 2013. Han er tildelt en rekke priser nasjonalt og internasjonalt.

Anna Widén  

(f.1971, Sverige) bor og arbeider i Gran kommune, der hun arbeider mer eller mindre direkte i tilknytning til jordbruksområdet. Kunsten hennes er inspirert av rytme og visuelle strukturer i urørt natur og kulturlandskap, og gjennom land-art og arbeid med kunst i natur, er særlig bevisstheten om materialvalg og økologisk tilnærming tilpasset stedet viktig.

Les mer om Anna

Widén sin arbeidsform har en håndverksmessig, intuitiv tilnærming, snarere enn teoretisk. Enten hun jobber med stedsspesifikke skulpturer eller land art, er fenomener som tid, mottagelighet og glede over å oppdage nye sammenhenger et tilbakevendende særtrekk.

Søsterklokkene 

Den store romansuksessen Søsterklokkene av Lars Mytting utkom i 2018, en fortelling som spenner opp et storstilt historisk lerret med utgangspunkt i et sidedalføre og en stavkirke på det oppdiktede stedet Butangen i siste halvdel av 1800-tallet.

Les mer om Søsterklokkene

Stedet har umiskjennelig likhet med Ringebu Stavkirke og Gudbrandsdalen, og boken øser av kilder som historiske beretninger, sagn og referanser til steds- og gardsnavn. Sommeren 2020 blir det et eget utstillingsrom i Veslestabburet som tar for seg formidling gjennom film, foto, gjenstander og historiefortelling knyttet til romanuniverset i Søsterklokkene.

Karl Løkke

Maleren Løkke (1870-1943) var født på Lesja. I 1893 gikk han på Statens Kunstskole, så på Harriet Backers malerskole. Han kom til Ringebu i 1905. Han var en stor kolorist, en lyrisk naturmaler – og er særlig kjent for sine stemningsbilder av naturen gjennom ulike årstider, gjerne med eldre hus/seterhus.

 

Les mer om Karl Løkke

 Han malte få portrett. Han har et stort spekter i fargebruk, alt fra tyngre stemninger – til kraftige, friske farger. Han er en kunstner som har betydd mye for kunstinteresserte i Gudbrandsdalen.

Til Sommerutstillingen i Ringebu Prestegard vil en låne inn malerier fra museum og private eiere. Det vil også være malerier til salg. I rommet innenfor spisesalen vil det vises ei mengde maleri på skjerm, nummererte, med mulighet for publikum å notere ned mer opplysninger om maleriene.

VEKS! /brukskeramikk/

Hanne Heuch, John Skognes, Elisa Helland-Hansen, Corrina Thornton, Magni Jensen, Madoka Rindal, Linda Lid, Ole Morten Rokvam, Helene Jørgensen, Vilde Jensen Hjetland

Utstillingen på fjøstrevet i driftsbygningen presenteres som en dialog med de besøkende om hvordan keramiske objekt blir brukt i dag.

Les mer om VEKST!

De inviterte keramikerne arbeider alle med et materiale som er bærekraftig og bestandig, kvaliteter det er stort behov for i dagens samfunn. Ved å holde fast på bruksfunksjonen deles oppfatningen av at en gjenstand får sin verdi i møte med mennesket.

Utstillingen sommeren 2020 blir første skritt i etableringen av et permanent utsalgsted for brukskeramikk i Ringebu Prestegard. Gjenstandene vil bli presentert gjennom skiftende, kuraterte temautstillinger. Felles for utstillingene vil være at de løfter frem keramikk av høy teknisk, materiell og kunstnerisk kvalitet, setter fokus på hva slags status disse gjenstandene har i samfunnet vi lever i, og presenterer gjenstandene på deres egne premisser.

 

Salgsutstillingen VEKS! er en utstilling av brukskeramikk, kuratert av Marita Eri Mo (f. 1987, Lærdal).

Ånond Versto

(f. 1984, Vinje) vant konkurransen til kunstprosjektet Tankeplass i Ringebu, med skulpturinstallasjonen «Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen». Kunstverket befinner seg på Høgkleiva, et utsiktspunkt langs Pilegrimsleden med bygdeborg fra folkevandringstida, beliggende ca. 2 km sør for Ringebu Stavkirke.

Les mer om Ånond

Skulpturen består av en tredelt installasjon og sammenføyer tanker om pilegrimsreisen med lokale fortellinger og sagn, samt Høgkleiva som kulturhistorisk sted og landskap.

Prosjektet vil ha egen formidling og utstilling med Versto i Borgstugua, der også flere skulpturer og andre kunstverk av Versto vises. Skulpturene er gjennomgående preget av et mytisk og teknisk-inspirert formspråk, som hånd i hånd med materialkunnskap og håndverksmessig mesterskap gjør plasserer Versto som en de aller mest spennende kunstnerne på den unge scenen i dag. Sin alder til tross, har Versto rukket å markere seg med et egenartet og grenseutvidende kunstnerskap som Ringebu Prestegard er stolte av å kunne vise!

Trond Holmestad

Ringebu Prestegard introduserer et nytt utstillingskonsept med årets nykommer! Første kunstner ut er Trond Holmestad (f. 1998, Vinstra), en ung debutant med lang fartstid innen street-art sjangeren, men som her for første gang viser en maleriutstilling. Det er malerier i storformat med et ekspressivt abstrakt formspråk som utgjør store deler av utstillingen.

Katrine Køster Holst

Fra påsken til sensommeren 2020 skal Køster Holst arbeide med et nytt prosjekt i Fjøset og monu-mentalverkstedet. Hun vil bruke stedet og tiden som prosjekts primære omdreiningspunkt og derfra arbeide med et eksperimenterende prosjekt i leire. 

 

Les mer om Katrine

Eksperimentet består i at hun skiftevis inviterer inn samarbeidspartnere fra andre fagfelt til Ringebu for å ta del i prosjektet. 

 De inviterte er Janne Camilla Lyster (danser, koreograf, forfatter), Ane Landfald (billedkunstner, tegner), Øystein Dahlstrøm (kunstner, fotograf), Anne Gry Haugland (litteraturviter), Simen Korsmo Robertsen (jazzpianist, koreograf) og Hilde Diesen (forfatter, kunstner). Omfanget er individuelt, målet er uklart og arbeidsprosessen bygger på tillitsforhold hvor tilstedeværelsen og dialogen er innsatsen. 

Til utstillingen vil publikum kunne se et prosjekt i (overveiende) leire/keramikk som er i stadig forand-ring og få innblikk i tekster/lydopptak/video/intervju/samtaler. Ideen er at prosjektet skal avsluttes med en bokutgivelse, hvor innhold og struktur speiler de faktiske hendelser som fant sted under residenceoppholdet.

Klart Glass

Håndverksbedriften Klart Glass drives av glasskunstnerne Kari Håkonsen og Vidar Koksvik, som med base i Tjura i Grue produserer alt fra drammeglass til utsmykningsprosjekter, i tillegg til å drive verksted og butikk på Bærums Verk.

 

Les mer om Klart Glass

I verkstedet arbeider de med glass i et bredt spekter av teknikker, og lager både unikt/skulpturelt kunstglass og glass for utsmykking, i tillegg til funksjonelle bruksgjenstander som vinglass, skåler og vaser.

Håkonsen og Koksvik har bred internasjonal erfaring, og har deltatt ved flere utstillinger og mottatt både stipender og utmerkelser for arbeidene sine. De er medlemmer av Norske kunsthåndverkere og er innkjøpt til bl.a. kunstindustrimuseene sine samlinger.

Rune Amrud

Skulptur, 1952–1983, født i Søre Fåvang. Rune Amrud studerte skulptur ved Statens kunstakademi under Per Palle Storm. Han var en særdeles begavet kunstner, som behersket flere teknikker, både tegning, maling og grafikk, men framfor alt var han en svært talentfull billedhogger.

 

 

Les mer om Rune

Han fikk et kort, men produktivt liv. Han døde i en alder av 31 år.I 1993 ble det holdt en minneutstilling for Rune Amrud på barneskolen på Fåvang. De senere årene har Stiftelsen fått mulighet til å vise Runes kunst i Prestegarden, takket være samarbeid og stor velvilje fra familien Amrud.

Kreative Døler

Kreative Døler, stifta i 2011, er ei lokal kunst- og håndverksgruppe. De første årene hadde ikke laget egne lokaler, men deltok på messer og hadde egne utstillinger. Fra 2014 leide de lokaler på «Kremmertorget» i Vålebrua med Randi Brandstadmoen som ansvarlig selger.

Les mer om Kreative Døler

Bygdafolk, og særlig hyttefolk, besøkte flittig butikken og fant mange spesielle produkter til glede og nytte for seg selv og andre. Her var forskjellige håndverksteknikker representert, slik som strikking, tekstiler, toving, skinntrykk, smykker, keramikk, treprodukt som kniver, sveipa bokser, dreiing og treskjæring. På veggene hang malerier i forskjellige stilarter.

Etter at Kremmertorget ble nedlagt i 2018, har laget vært uten fast utsalgssted. Men i 2019 inngikk de avtale med Stiftelsen Ringebu Prestegard om bruk av Storstabburet i Prestegarden, der de stiller ut et mangfold av produkter fra sine medlemmer som del av Sommerutstillingen.

X