Ringebu Barnehagene

Barnehageutstillingen

«Viruset kom fra et MEGA NYS – jeg tror Corona viruset er stort og grønt.» – gutt 5år

Barnehagene i kommunen (Familiebarnehagene, Fåvang barnehage og Ringebu barnehage) er med i Sommerutstillingene i Ringebu Prestegard for 14. året på rad. Det som begynte tilfeldig, har blitt en viktig del av det pedagogiske opplegget for Ringebubarnehagene – og et flott tilbud for alle besøkende gjennom sommeren. 

I år ble det en annen utstilling enn det vi i utgangspunktet hadde tenkt. Tema skulle være «Barns møte med leire». Vi var så vidt kommet i gang når koronasituasjonen oppstod, og barnehagene måtte plutselig stenge. I fem uker var det nesten ingen barn i barnehagene. Når barnehagene endelig kunne åpne opp igjen i april, var det til en helt annen hverdag, med en helt annen organisering enn før. Noe som gjorde det umulig å begynne på igjen med leireprosjektet.

Vi var en stund i tvil om vi kunne klare å delta med noen utstilling. Etter å ha tenkt oss litt om, fant vi ut at vi måtte gripe muligheten for å lage en utstilling om barnas tanker om koronasituasjonen og den hverdagen vi alle sammen lever i. Hvordan opplever barna denne hverdagen? Hva tenker de om koronasituasjonen? Hvordan har barna det?

Dialoger vi har hatt med barna, og dialoger vi har overhørt mellom barna, bekrefter at vi ikke skal undervurdere barns sensitivitet, kreativitet og sårbarhet i koronatiden.

Barn har rett til å uttrykke seg på den måten de selv velger. Det er nedfelt i barnekonvensjonen. Det er viktig i disse koronatider. Det handler om å hjelpe barna å uttrykke det de tenker omkring tiden de har vært hjemme, og hvordan de opplever å være tilbake i barnehagen. De trenger ulike uttrykksmåter som ord og verbale forklaringer ikke fanger opp. Barna bearbeider inntrykk på mange ulike måter, som i leken og med farger og maling.

For oss som arbeider med barn er det viktig å tilby barna å være en som det er verdt å snakke med. Vi har prøvd å møte deres filosofiske undring og spørsmål om virus og korona med omsorg, lytting, samtale og tilstedeværelse.

«Vi kan ikke være så nærme hverandre når det er korona. For i en liten dråpe kan det være tusen bakterier.» – gutt, 5 år.

 

 

 

Ringebu Barnehagene

Inspirasjon og fantasi

Vi har latt barna i barnehagene våre få besøke kunstverkene; – se på, ta på, klatre på, speile seg i, fantasere rundt, studere og reflektere. Barna har brukt gjenbruksmateriell for å bygge sine kunstverk og gi uttrykk for sine følelser.

Fjorårets utstilling viste hvordan Mammuten og Dragen hadde inspirert barnehagebarna i alderen 1-6 år til å utforme kunst på grunnlag av sine inntrykk av disse «skapningene». De hadde tanker om dem, og de har snakket om dem, og de har kommet med mange interessante utsagn, som utstillingen i fjor forsøkte å formidle.

Barnehageutstillingen i Ringebu Prestegard 2019 Foto Erik Flyen

SILOFAKTA

}

Åpningstider

6. juni–13. september 2020 (alle dager)
kl. 10.00–17.00

Butikk og servering

I butikken i Prestegarden som ligger rett ved får du kjøpt kaffe, te, mineralvann, iskrem, vafler og kaker, som kan inntas i selskapslokalene eller utendørs når det er fint vær.

Ringebubarnehagene i SILOEN

Barnehagene i Ringebu skal i år ta i bruk sin nye, permanente utstillingsplass over to etasjer i den nyrestaurerte Silokummen. Kanskje det eneste stedet i Norge der barnehagene har sin egen utstillingsplass til permanent disposisjon?

På toppen av silokummen blir det et fenomenalt utsiktspunkt med 360 graders vindusrekke og glassvindu som slipper lys gjennom taket og ned til utstillingsrommene. Vi gleder oss til å vise fram dette spesiell bygget og kunsten som skal bo her. Kom å bli inspirert av små kunstnere!