Sommerutstillingene 2020 ble avsluttet søndag 13. september

Om kunstprofilen til Prestegarden

For å sikre god kvalitet og langsiktig programmering av dette, oppnevnte styret høsten 2019 et Kunstfaglig råd bestående av Erik Åge Flyen, Torbjørn Kvasbø, Gjertrud Steinsvåg, Eivind Slettemeås (sekretær) og Einar Høystad. Rådet rapporterer til styret.

Mandat til Kunstfaglig råd er å planlegge kunstutstillingene og bidra med forslag om foredrag, konserter og annen formidling, eller utadrettet aktivitet. For året 2020 er det hovedsaklig Sommerutstillingene som har vært rådets hovedfokus.

Prestegarden ønsker å vise et mangfold av kunstnerlige uttrykk gjennom året av kunst med høy kvalitet. Stiftelsens egne kunstsamlinger av hhv. Jakob Weidemann og Rune Amrud er med i det årlige programmet.

 

Stiftelsen Ringebu Prestegard

 

Stiftelsen Ringebu Prestegard har følgende formål: «Stiftelsen skal gjennom sin drift søke å utvikle kulturtilbudet både for bygdefolket, distriktet og tilreisende gjennom å iverksette/initiere ulike kulturarrangement.» Som et ledd i arbeidet med å oppfylle formålet organiserer Stiftelsens kunstutstillinger og ulike arrangement gjennom året som styrker den kunst- og kulturhistoriske verdien av området.

Keramikk og gjestekunstnere

Torbjørn Kvasbø er mentor for en gjestekunstnerordning, keramikkverksted og utstillinger i Fjøset. Her inviteres profilerte gjestekunstnere innen keramikk til å utvikle nye prosjekt som utforsker keramisk produksjon, leire som materiale og brenneteknikker. Nytt i 2020 er en salgsutstilling med brukskeramikk kuratert av Marita Eri Mo som åpner kl. 13.00 20. juni.

Kort presentasjon av Sommerutstillingene 2020

Kristin Tårnesvik

Kristin Tårnesvik

(f. 1964, Kåfjord) er invitert som årets Weidemann-kunstner i Hovedbygningen. Utstillingen er en nysatsning i et sam-arbeid mellom Stiftelsen Ringebu Prestegard og Stiftelsen Ringsveen. Fjorårets gjestekunstner i Jakob Weidemanns kunstnerhjem på Ringsveen er invitert til å vise nye verker i dialog med Weidemann sin kunst i andre etasje.

Utstilllinga åpna kl. 13.00 lørdag 20. juni, og er åpen i perioden 20.06-13.09.

Les mer om Kristin

Tårnesvik arbeider i skjæringspunktet mellom det poetiske og det politiske, der det personlige så vel som samfunnsmessige hendelser og fenomen kommer til uttrykk. Gjennom en rekke prosjekter og gjestekunstneropphold de siste årene har Tårnesvik utforsket variasjoner over langsomme og nærmest mekaniske arbeidsteknikker, der treverk og særlig papir, penn og blyant, stempler og blekk har vært sentralt. 

Utstillingen i Prestegarden er en refleksjon over det ti måneder lange oppholdet på Ringsveen og arbeidssituasjonen som den relativt isolerte plassen inviterer til, med mulighet for tilbaketrekning, prosessfordypning og eksperimentering. Sist, men ikke minst, byr utstillingen på en mulighet for samtidskunstnere i dag til å tre i dialog med Weidemanns rikholdige billedproduksjon og bidrag til etterkrigsmodernismen i norsk kunst.

Torbjørn Kvasbø

har ikke egen utstilling her i 2020, men er sentral i keramikk-prosjektene i Sommerutstillingen i år.

Han (f. 1953) er bosatt i Venabygd i Ringebu kommune, hvor han tidlig i karrieren startet oppbyggingen av et større verksted. Kvasbø har sin utdanning fra Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB. Han var i mange år professor og leder ved Institutionen för Keramikkonst ved Högskolan för design och konsthantverk,…

Les mer om Torbjørn

Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Keramik & Glas, Stockholm. Han er en nestor innen norsk samtidskeramikk med sine store, skulpturelle arbeider i plastisk leire og keramiske teknikker. Kvasbø har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, bl.a. i Kina, Europa, Australia og USA, og er ofte invitert til å holde foredrag og workshops rundt om i verden. Kunstverk av Torbjørn Kvasbø er representert i samlingene til mange kunstmuseer i Europa, USA, Kina, Korea og Japan, så vel som i kunstindustrimuseene i Norge og bl.a. på Lillehammer Kunstmuseum, hvor han hadde en stor retrospektiv utstilling høsten 2013. Han er tildelt en rekke priser nasjonalt og internasjonalt.

Anna Widen

Anna Widén  

(f. 1971, Sverige) bor og arbeider i Gran kommune, der hun arbeider mer eller mindre direkte i tilknytning til jordbruksområdet. Kunsten hennes er inspirert av rytme og visuelle strukturer i urørt natur og kulturlandskap, og gjennom land-art og arbeid med kunst i natur, er særlig bevisstheten om materialvalg og økologisk tilnærming tilpasset stedet viktig.

Utstillinga er i Nyfjøset, åpna kl. 13.00 lørdag 20. juni, og er åpen i perioden 20.06-13.09.

Les mer om Anna

Widén sin arbeidsform har en håndverksmessig, intuitiv tilnærming, snarere enn teoretisk. Enten hun jobber med stedsspesifikke skulpturer eller land art, er fenomener som tid, mottagelighet og glede over å oppdage nye sammenhenger et tilbakevendende særtrekk.

Søsterklokkene 

Den store romansuksessen Søsterklokkene av Lars Mytting utkom i 2018, en fortelling som spenner opp et storstilt historisk lerret med utgangspunkt i et sidedalføre og en stavkirke på det oppdiktede stedet Butangen i siste halvdel av 1800-tallet.

Utstillinga er i Veslestabburet, åpna mandag 29. juni kl. 12.00 og er åpen i perioden 29.06-13.09.

Les mer om Søsterklokkene

Utgangspunktet for romanen har en umiskjennelig likhet med Ringebu Stavkirke og Gudbrandsdalen, og boka øser av kilder som historiske beretninger, sagn og referanser til steds- og gardsnavn. Sommeren 2020 er det et eget utstillingsrom i Veslestabburet som tar for seg formidling gjennom film, foto, gjenstander og historiefortelling knyttet til romanuniverset i Søsterklokkene.

I utstillinga ser vi også avskrifter av sagnene om søsterklokkene og Heknesøstrene, som Ivar Kleiven skrev ned og publiserte i 1923 og 1928.

Foto: Lars V. Tvete

Karl Løkke 

Karl Løkke (1870-1943) var født på garden Orderløkken i Lesja. Han fikk privat tegneopplæring av Ole Juul m.fl, og av Anders Stokkeland på Amtsskolen, der han gikk i 2-3 år. I 1893 og 1895 gikk han på Statens Kunstskole, senere på Harriet Backers malerskole. Han bodde en tid i Son og på Sunnmøre, noe som man også ser av hans malerier, før han kom tilbake til Gudbrandsdalen og slo seg ned i Ringebu.

Til Sommerutstillingene 2020 i Ringebu Prestegard har vi dokumentert og lånt inn malerier fra museum og private eiere. Det er også malerier til salg. Vi har gjort et nennsomt utvalg av 68 malerier for innlån, i tillegg viser vi 50 utvalgte malerier i en bildeserie i faktarommet innenfor spisesalen. Der kan man sitte og se gjennom – og gjerne skrive ned mer informasjon om maleriene, motiv, sted- og eller tidfesting mm.

Ringebu Prestegard har hatt ei arbeidsgruppe som har jobba fram utstillinga. Vi har møtt stor interesse i vårt arbeid med å dokumentere og låne maleri. Vi vil gjerne takke alle for all velvilje!

Utstillinga åpna lørdag 6. juni og er åpen hver dag til 13. september. Det går an å bestille spesialomvisninger i utstillinga om Løkke.

 

Les mer om Karl Løkke

Han gifta seg i 1902 med Alfhild Schinrud fra Son, og de slo seg til i Ringebu der de sammen bygde hjemmet Lye i 1907. De hadde to barn, og flere av etterkommerne bor i Ringebu. Barnebarnet Karl Wimmer (1937-2017) var også kunstmaler.

Løkke var mye på reise, og hadde salgsutstillinger ma. i Ålesund, Fredrikstad, Trondheim, og Lillehammer. Familien var en viktig del av det spesielle, ressurssterke kulturmiljøet i Vålebrua i første halvdel av forrige århundre – med kulturpersoner som Bertram Narvesen, Pål Kluften, Simen Kolstad og Anders Stokkeland, for å nevne noen.

Løkke var en stor kolorist, en lyrisk naturmaler – og er særlig kjent for sine stemningsbilder. Han malte få portrett, få mennesker, mest landskap i ulike årstider, gjerne med eldre hus/seterhus. Hans malerier er varierte, alt fra lette, fine stemninger med mye luft, til tyngre stemninger, og han brukte hele fargespekteret fra lyse til kraftige, friske farger.

Løkke var en kunstmaler som arbeidet med samme tema/motiv i mange variasjoner, noe vi viser litt av i utstillingsutvalget. De aller fleste maleriene er olje på lerret, det er også bevart en del akvareller, og treskjæring.

For mer informasjon om Karl Løkke, se Hemgrenda 2006, artikkel av Lars Tvete «Karl Løkke – Kunstmaleren i Ringebu», boka er å få kjøpt i skranken, Bokhandelen i Ringebu eller Ringebu historielag sine hjemmesider. Det ligger også framme i faktarommet innenfor spisesalen.

 

Hanne Heuch 2019 Foto Terje Holm

VEKS! 

Hanne Heuch, John Skognes, Elisa Helland-Hansen, Corrina Thornton, Magni Jensen, Madoka Rindal, Linda Lid, Ole Morten Rokvam, Helene Jørgensen, Vilde Jensen Hjetland

Utstillinga på fjøstrevet i driftsbygningen presenteres som en dialog med de besøkende om hvordan keramiske objekt blir brukt i dag. Det er utarbeidet en egen katalog til utstillinga som er å få kjøpt i respsjonen. 

Salgsutstillinga åpna kl. 13.00 lørdag 20. juni, og er åpen i perioden 20.06-13.09 – etter 28. august er det mulig å kjøpe de utstilte objektene direkte og ta med seg.

Les mer om VEKS!

De inviterte keramikerne arbeider alle med et materiale som er bærekraftig og bestandig, kvaliteter det er stort behov for i dagens samfunn. Ved å holde fast på bruksfunksjonen deles oppfatningen av at en gjenstand får sin verdi i møte med mennesket.

Utstillingen sommeren 2020 blir første skritt i etableringen av et permanent utsalgsted for brukskeramikk i Ringebu Prestegard. Gjenstandene vil bli presentert gjennom skiftende, kuraterte temautstillinger. Felles for utstillingene vil være at de løfter frem keramikk av høy teknisk, materiell og kunstnerisk kvalitet, setter fokus på hva slags status disse gjenstandene har i samfunnet vi lever i, og presenterer gjenstandene på deres egne premisser.

 

Salgsutstillingen VEKS! er en utstilling av brukskeramikk, kuratert av Marita Eri Mo (f. 1987, Lærdal).

Foto: Trude Skagestad

Ånond Versto

(f. 1984, Vinje) vant konkurransen til kunstprosjektet Tankeplass i Ringebu, med skulpturinstallasjonen «Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen». Kunstverket befinner seg på Høgkleiva, et utsiktspunkt langs Pilegrimsleden med bygdeborg fra folkevandringstida, beliggende ca. 2 km sør for Ringebu Stavkirke.

Utstillinga åpna mandag 29. juni kl. 12.00, og er åpen i perioden 29.06-13.09.

Les mer om Ånond

Skulpturen på Høgkleiva består av en tredelt installasjon og sammenføyer tanker om pilegrimsreisen med lokale fortellinger og sagn, samt Høgkleiva som kulturhistorisk sted og landskap.

Prosjektet vil ha egen formidling og utstilling med Versto i Drengestugu, der også flere skulpturer og andre kunstverk av Versto vises.

Skulpturene er gjennomgående preget av et mytisk og teknisk-inspirert formspråk, som hånd i hånd med materialkunnskap og håndverksmessig mesterskap gjør plasserer Versto som en de aller mest spennende kunstnerne på den unge scenen i dag. Versto har rukket å markere seg med et egenartet og grenseutvidende kunstnerskap som Ringebu Prestegard er stolte av å kunne vise!

Foto: Ringebu Prestegard

Trond Holmestad

Denne utstillinga avslutta 12. juli. 

Ringebu Prestegard introduserte et nytt utstillingskonsept med årets nykommer! Første kunstner ut var Trond Holmestad (f. 1998, Vinstra), en ung debutant med lang fartstid innen street-art sjangeren, men som her for første gang viser en maleriutstilling. Han har to-årig utdanning fra Kunstskolen i Bergen. Han viste  malerier i storformat med et ekspressivt abstrakt formspråk som utgjør store deler av utstillingen i Vognskjulet. 

Rune Amrud

Rune Amrud (1952-1983)

Han er født i Søre Fåvang. Rune Amrud studerte skulptur ved Statens kunstakademi under Per Palle Storm. Han var en særdeles begavet kunstner, som behersket flere teknikker, både tegning, maling og grafikk, men framfor alt var han en svært talentfull billedhogger. I årets utstilling viser vi skulptur, grafikk, maleri og tegning. Som del av utstillinga viser vi og et par skulpturer av Kirsten Kokkin.

Utstillinga er i andre etasje i hovedbygningen, åpna lørdag 6. juni og er åpen hver dag til 13. september.

 

 

Les mer om Rune

Han fikk et kort, men produktivt liv. Han døde i en alder av 31 år.I 1993 ble det holdt en minneutstilling for Rune Amrud på barneskolen på Fåvang. De senere årene har Stiftelsen fått mulighet til å vise Runes kunst i Prestegarden, takket være samarbeid og stor velvilje fra familien Amrud.

Hilde Jordbruen

Residenskunstner Katrine Køster Holst

Katrine Køster Holst (f. 1979) bor og virker i Drammen og arbeider innenfor en eksperimentell del av det keramiske fagfeltet. Hun har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Hennes arbeider inngår blant annet i samlingen til Nasjonalmuseet og Permanenten Vestlandske Kunstindustri-museum. Køster Holst har doktorgrad fra Kunsthøgskolen i Oslo (2019) og er tidligere utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen (2006).

Fram til 13. september er Fjøset åpent for publikum i vanlig åpningstid. I perioder har hun arbeidet i rommet og på formidlingstavler kan man kunne få innblikk i oppdatert dokumentasjon av prosjektets utvikling.

Katrine Køster Holst kommer tilbake som residenskunstner sommeren 2021 for å fullføre prosjektet.

Les mer om Katrine

Fra påsken til sensommeren 2020 skal hun arbeide med et nytt prosjekt i Fjøset. Hun skriver selv om prosjektet: 

«Jeg har aldri møtt keramikeren Hyangjong Oh fra Sør Korea, men jeg fikk oppleve et av hans prosjekter i Fjøset på Ringebu Prestegård en desemberdag i fjor, utenfor sesong og åpningstid, Befaring til Fjøset 3. desember 2019. Han var her sommeren 2019, og over 10 dager hadde han en workshop med 12 assistenter hvor de bygde en total-installasjon av ti tonn leire. Resultatet ble 30 40 mannshøye organiske søyler som strakte seg fra gulv til tak, egentlig skulle de destrueres etter at deres prosjekt var avsluttet. Da jeg så rommet og de etterlatte søylene ble en prosess satt i gang: Kunne deres resultat bli mitt utgangspunkt?

Å grave og lete i restmaterialer kjennetegner mine arbeidsmetoder, det blir også gjeldende nå: Dette prosjektet kommer til å handle om etterlatt tørr leire som er formet av andres hender og intensjoner. Det kommer også til å handle om et karakterfylt rom. Målet er uklart, improvisasjon er avgjørende, og jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Vil noen av søylene stå etter sommeren, blir de transformert eller skjer det noe helt annet?

Som et eksperiment har jeg også invitert fem aktører uten keramiske erfaringer til å delta i prosjektet løpet av sommeren. De inviterte er: Simen Korsmo Robertsen (jazzmusiker/koreograf), Hilde Diesen (forfatter), Janne Camilla Lyster (danser, forfatter, koreograf), Ane Landfald (bildekunstner) og Anne Gry Haugland (litteraturviter).

Fra 20. juni til 6. september er Fjøset åpent for publikum. I perioder vil jeg arbeide i rommet og på formidlingstavler kan man få innblikk i oppdatert dokumentasjon av prosjektets utvikling.

Det vil bli 2 -3 kunstnersamtaler i løpet av utstillingsperioden. Dato annonseres på prestegårdens hjemmeside.»

www.koesterholst.com

 

Kjell Erik Killi Olsen

Håkon Bleken, Kjell Erik Killi Olsen, Knut Sveen og Liz Ravn 

Vi har i sommer utstilling med de dyktige kunstnerne Håkon Bleken, Kjell Erik Killi Olsen, Knut Sveen og Liz Ravn. Sammen danner de ei spennende og innholdsrik salgsutstilling i det gamle ombygde Vognskjulet.

Utstillinga er åpen alle dager i perioden 18.07 – 13. september kl. 10.00-17.00. Utstillinga er et samarbeid mellom Stiftelsen Ringebu Prestegard og gallerist Svein Erik Bakken, tidligere Holmsbustuene.

Les mer om utstillinga

Håkon Bleken
I nesten hele etterkrigstiden har Håkon Bleken vært en av de mest markante skikkelsene i norsk kunstliv, og han regnes som en av våre aller fremste samtidskunstnere. Bleken har satt sitt tydelige preg på utviklingen av maleriet, tegningen og grafikken i Norge. I en alder av over 91 år har han levert kjempestore utstillinger med til sammen flere hundre verker det siste 1 ½ året, sist med et trettitals verker på Galleriet Brandstrup i vinter.

Det er også mulig å se Bleken i sommerutstillinga 2020 i Galleri Ullinsvin, Vågå.

Kjell Erik Killi Olsen 

Trønderen har slått seg ned i Vågå på den tradisjonsrike garden Sandbu. Han er en av få norske, nålevende kunstnerne som har oppnådd stor internasjonal suksess kunstnerisk og kommersielt.

I utstillinga i Ringebu Prestegard møter du hans grafikk, men han er også maler, tegner og billedhogger. Han bruker sitt liv og sin kunst til å vise respekt for alt som er annerledes. I fjor var han i  årets Peer Gynt-kunstner på Gålå. Hans skulptur «Den grønnkledte» fra Peer Gynt har nå fått fast plass på Vinstra.

Det er også mulig å se Killi Olsen i sommerutstillinga 2020 i Galleri Ullinsvin, Vågå.

Liz Ravn

Hun er fra Ski. Teknisk sett blir bildene hennes til digitalt ved bruk av tegnebrett med penn i Photoshop. Pennen erstatter alle typer pensler, og sammen med et grenseløst spekter av farger og med ulike filtre får hun fram utømmelige spennende uttrykk. Skal man sette en merkelapp på det hun lager, må det kanskje bli naturalistisk med en surrealistisk vri.

Knut Sveen

Han er den tredje trønderen på utstillingen. Han balanserer mellom sort og hvitt. Han tar vekk det som ikke skal være med ved å skjære i en linoleumsplate og henter fram motivene. Slik oppstår hans kunst.

Bildene i utstillinga på Ringebu Prestegard viser kystmotiver, samt mennesker og dyr som driver med noe de trives med. I sitt bilde med konebæring viser Knut Sveen at han også lager kunstverk med mye humor i.

Foto: Trude Skagestad

Kari Håkonsen og Vidar Koksvik

Kari Håkonsen og Vidar Koksvik har vært aktive som kunst-håndverkere i Norge siden 1998 etter endt utdanning i glass-blåsing og design fra Sverige, England, Danmark, New Zealand og Norge.

Deres verksted Klart glass har base på Tjura i Grue og produserer alt fra drammeglass til skulpturer og utsmykk-ingsprosjekter. De har også verksted og butikk på Bærums Verk i Bærum. I verkstedet arbeider de med glass i et bredt spekter av teknikker, og lager både unikt/skulpturelt kunst-glass og glass for utsmykking, i tillegg til funksjonelle bruks-gjenstander som vinglass, skåler og vaser.

Håkonsen og Koksvik har fått internasjonal oppmerksomhet, og har deltatt ved flere utstillinger og mottatt både stipender og utmerkelser for arbeidene sine. De er medlemmer av Norske kunsthåndverkere og er innkjøpt til bl.a. kunstindustri-museene sine samlinger

Utstillinga er i Nyfjøset, åpna kl. 13.00 lørdag 20. juni, og er åpen i perioden 20.06-13.09.

Les mer om Klart Glass

I verkstedet arbeider de med glass i et bredt spekter av teknikker, og lager både unikt/skulpturelt kunstglass og glass for utsmykking, i tillegg til funksjonelle bruksgjenstander som vinglass, skåler og vaser.

Håkonsen og Koksvik har bred internasjonal erfaring, og har deltatt ved flere utstillinger og mottatt både stipender og utmerkelser for arbeidene sine. De er medlemmer av Norske kunsthåndverkere og er innkjøpt til bl.a. kunstindustrimuseene sine samlinger.

Foto Lars V. Tvete

Kreative Døler

Kreative Døler, stifta i 2011, er ei lokal kunst- og håndverksgruppe. De første årene hadde ikke laget egne lokaler, men deltok på messer og hadde egne utstillinger. Fra 2014 leide de lokaler på «Kremmertorget» i Vålebrua med Randi Brandstadmoen som ansvarlig selger.

Les mer om Kreative Døler

Bygdafolk, og særlig hyttefolk, besøkte flittig butikken og fant mange spesielle produkter til glede og nytte for seg selv og andre. Her var forskjellige håndverksteknikker representert, slik som strikking, tekstiler, toving, skinntrykk, smykker, keramikk, treprodukt som kniver, sveipa bokser, dreiing og treskjæring. På veggene hang malerier i forskjellige stilarter.

Etter at Kremmertorget ble nedlagt i 2018, har laget vært uten fast utsalgssted. Men i 2019 inngikk de avtale med Stiftelsen Ringebu Prestegard om bruk av Storstabburet i Prestegarden, der de stiller ut et mangfold av produkter fra sine medlemmer som del av Sommerutstillingen.

FINN OSS

KONTAKT OSS

Ringebu Stavkirke

Tlf 61 28 43 50
Epost [email protected]

Ringebu Prestegard

Tlf 976 87 950 (daglig leder)
Tlf 940 19 747 (guider & administrasjon)                 

Epost [email protected]

 

En varm takk til våre støttespillere!