Ringebu_prestegard_Erik_Flyen

Det søkes etter guider og guideleder til sommersesongen i 2024.

Stiftelsen Ringebu Prestegard er en institusjon som ligger nær Ringebu stavkirke. Driften består av kunst og gallerivirksomhet i perioden juni til september. I tillegg drives kafé og utleievirksomhet. Prestegardshagen er et besøksmål i seg selv.

Vertskapet i Prestegarden skal ta imot de besøkende, selge billetter og kunst, samt sørge for servering. Vertene formidler utstillingen, selger inngang, driver Kafeen. Opplæring vil bli gitt.

Følgende personell søkes:

Guider for sommersesongen 2024 for perioden juni til september. Det søkes etter personer med gode språkkunnskaper og god muntlig framstillingsevne. Erfaring fra tilsvarende arbeid ønskelig, men ikke nødvendig. Lønn etter avtale.

Guideleder for sommersesongen 2024 for perioden juni til september. Det søkes også om en person som i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver som guide får et overordnet ansvar for organisering. Personen må ha gode språkkunnskaper og datakunnskaper. Guideleder vil samarbeide tett med daglig leder for driften av sommerutstillingen. Erfaring fra tilsvarende arbeid ønskelig. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 15 mai.

Søknader sendes til [email protected]

For nærmere opplysninger henvendelse til daglig leder på e-post eller til 954 71 694